BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.17 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 429.11 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.88
استانا:

ايەلى: قۋاندىق بيشىمبايەۆتى ٴالى دە اقتاپ الۋعا تىرىسامىز

فوتو: Informburo.kz

بۇگىن بۇرىنعى ۇلتتىق ەكونوميكا ٴمينيسترى قۋاندىق بيشىمبايەۆ سوتتىڭ ۇكىمىمەن 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. وسى ورايدا بيشىمبايەۆتىڭ ايەلى نازىم بيشىمبايەۆا سوتتىڭ ۇكىمىمەن كەلىسپەيتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

«ٴبىز سوت ۇكىمىمەن كەلىسپەيمىز. سوت ماسەلەنىڭ انىق-قانىعىنا جەتكەن جوق دەگەن پىكىردەمىز. سۋديا جاناما دەرەكتەر تۋرالى ايتتى. ٴبىراق ونىڭ (قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ – اۆتور) ايىبىن دالەلدەيتىن ايعاقتار بولعان جوق. قايتا شاعىم تۇسىرەمىز»، - دەدى بۇرىنعى ەكونوميكا ٴمينيسترىنىڭ ايەلى سوت پروسەسى اياقتالعان سوڭ جۋرناليستەرگە.

سونىمەن قاتار، نازىم بيشىمبايەۆا قۋاندىق بيشىمبايەۆقا تيەسىلى استانا ىرگەسىندە سالىنعان ٴزاۋلىم ۇيگە قاتىستى ٴوز ويىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، بۇرىنعى ەكونوميكا ٴمينيسترى زاڭعا قايشى ارەكەت جاساماعان.

«ۇيگە قاتىستى سۇراققا توقتالايىن. بىزدە بيشىمبايەۆتىڭ ٴۇيدى سالۋعا تاپسىرىس بەرمەگەنى جايىندا باسقا كۋاگەرلەردىڭ ايتقان دەرەكتەرى بار. بارلىق كۋاگەر ٴۇيدىڭ شىعىنىن ورتاقتاسىپ شىعارعاندارىن ايتادى. ٴتىپتى بىزدە چەك تە بار. ول پارا الىنعان كۇننىڭ ۋاقىتىمەن سايكەس كەلمەيدى. سوندىقتان ٴبىز سوتتىڭ ۇكىمىمەن كەلىسپەيمىز. ونىڭ ۇستىنە قايتا شاعىم تۇسىرەمىز. قۋاندىق بيشىمبايەۆتى اقتاپ الۋعا تىرىسامىز. ول زاڭعا قايشى ارەكەت جاساعان جوق»، - دەپ تۇيىندەدى ٴسوزىن ول.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، قر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى قۋاندىق بيشىمبايەۆقا قاتىستى سوت پروسەسى 2017 جىلدىڭ 7 قاراشاسىندا باستالعان.

وعان قىزىلورداداعى شىنى زاۋىتىن سالۋعا بولىنگەن 1 ملرد تەڭگەنى جىمقىرىپ، قىلمىستىق ٴىستى ۇيىمداستىرعان دەگەن ايىپتار تاعىلعان. كەيىن ەكس-مينيستردىڭ ادۆوكاتتارى جۋرناليستەرگە قۋاندىق بيشىمبايەۆتىڭ سوت پروسەسىنىڭ ٴادىل وتەتىنىنە سەنەتىنىن مالىمدەگەن.

سونىمەن قاتار، ولار قر ۇلتتىق ەكونوميكا مينيسترلىگىنىڭ بۇرىنعى باسشىسىنا «مەملەكەت قارجىسىن جىمقىردى» دەپ تاعىلعان ايىپتىڭ ورىنسىز ەكەنىن اتاپ ٴوتىپ، تەرگەۋ بارىسىندا ورەسكەل زاڭبۇزۋشىلىقتار بولعانىن اشىق ايتقان.

قۋاندىق بيشىمبايەۆ سوت پروسەسى كەزىندە ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتان كەشىرىم سۇراپ، تەرگەۋ امالدارىنىڭ ادىلەتسىز جۇرگىزىلىپ جاتقانىن مالىمدەگەن. سونىمەن قاتار، ول استانا ىرگەسىنەن قالاي ٴزاۋلىم ٴۇي سالعانىن تۇسىندىرگەن.

سونداي-اق، پروسەسس بارىسىندا پروكۋرور ەكس-مينيستر قۋاندىق بيشىمبايەۆتى 12 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋدى سۇرادى. الايدا سوتتا قۋاندىق بيشىمبايەۆ وزىنە تاعىلعان ايىپتاردى مويىنداماعان بولاتىن. ٴبىر جىلعا جۋىق قاماۋدا جاتقان جاۋاپكەر ٴوز سوزىندە الدىمەن ەل ازاماتتارىنىڭ قامىن ويلاعاندىعىن، سىرىن بىلمەسە دە، سىرتتان كەلگەن ادامدارعا سەنىپ، جۇمىسقا العانىن، اقىرى جۇمىستىڭ وسىلاي جايسىز اياقتالعانىن ايتقان. 38 جاستاعى ەكس-مينيستر حالىقتان دا كەشىرىم سۇراعان بولاتىن.

ايتا كەتەيىك، قۋاندىق بيشىمبايەۆپەن قاتار اتالعان اتىشۋلى سوت ىسىندە 22 ادامعا ايىپ تاعىلىپ، تەرگەۋ جۇرگىزىلگەن بولاتىن.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي