BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 379.36 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 424.47 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.88
استانا:

بىلتىر استانادا 2500-گە جۋىق قىلمىس تىركەلدى

بۇگىن قر ٴىىم كولىكتەگى ىىد-دە كەڭەيتىلگەن ٴماجىلىس ٴوتتى. دەپارتامەنتتىڭ قىزمەت كورسەتۋ اۋماعىندا وتكەن جىلى 2441 قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلدى، ولاردىڭ ٴ1575-ى قىلمىس جانە 866-سى قىلمىستىق تەرىس قىلىقتار. بۇل تۋرالى مەكەمە باستىعىنىڭ ٴبىرىنشى ورىنباسارى ەربول بەكەنوۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ۆaq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

جيىنعا ۆەدومستۆا باسشىسى امانجول قابىلوۆ ٴتوراعالىق ەتتى. وندا دەپارتامەنتتىڭ 2017 جىلعى جەدەل-قىزمەتتىك جۇمىستارىنىڭ قورىتىندىسى تالقىلانىپ، كولىك پوليسەيلەرىنىڭ قر پرەزيدەنتى ن.ٴا. نازاربايەۆتىڭ 2018 جىلعى 10 قاڭتاردا جاريالاعان «ٴتورتىنشى ونەركاسىپتىك رەۆوليۋسيا جاعدايىنداعى دامۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى» اتتى جولداۋىن جۇزەگە اسىرۋ باعىتىنداعى مىندەتتەرى ناقتىلاندى. باسقوسۋعا دەپارتامەنتتىڭ باسشىلىق قۇرامى مەن جەلىلىك بولىنىستەردىڭ باسشىلارى قاتىستى.

«ەل قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدە ٴبىز ەل پرەزيدەنتى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ الدىمىزعا قويعان مىندەتتەرىن ۇنەمى باستى نازاردا ۇستايمىز. ٴبىزدىڭ قىزمەتىمىز ەڭ الدىمەن ازاماتتاردىڭ ٴومىرىن، كونستيتۋسيالىق قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارىن قورعاۋعا باعىتتالۋى ٴتيىس»، - دەدى امانجول قابىلوۆ.

ستراتەگيالىق قۇجاتتىڭ ماڭىزدىلىعىن ايتا كەلىپ، ا. قابىلوۆ پوليسياعا دەگەن ازاماتتىق قوعامنىڭ سەنىمىن قىزمەتكەرلەردىڭ جوعارى ٴبىلىمى مەن بىلىكتىلىگىنىڭ، سونداي-اق جەكە قۇرام اراسىندا سىبايلاس جەمقورلىققا جول بەرمەۋدىڭ ارقاسىندا قول جەتكىزۋگە بولاتىنىن اتاپ ٴوتتى.

دەپارتامەنت باستىعىنىڭ ٴبىرىنشى ورىنباسارى ەربول بەكەنوۆ ٴوز بايانداماسىندا 2017 جىلى كولىك پوليسەيلەرى جەدەل جاي-كۇيدى تۇراقتاندىرۋعا باعىتتالعان ٴىس-شارالار كەشەنى ويداعىداي جۇزەگە اسىرعانىن اتاپ ٴوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، دەپارتامەنتتىڭ قىزمەت كورسەتۋ اۋماعىندا وتكەن جىلى بارلىعى 2441 قىلمىستىق قۇقىق بۇزۋشىلىق تىركەلدى، ولاردىڭ ٴ1575-ى قىلمىس جانە 866-سى قىلمىستىق تەرىس قىلىقتار. وتكىزىلگەن كەشەندى ۇيىمداستىرۋشىلىق-ادىستەمەلىك شارالاردىڭ ناتيجەسىندە قىلمىستار 11،9 %-عا، ونىڭ ىشىندە اۋىر قىلمىستار 11،2 %-عا، بۇزاقىلىق 14 %-عا، بوتەننىڭ مۇلكىن ۇرلاۋ 11%-عا، الاياقتىق 6،9 %-عا تومەندەگەن.

بۇدان سوڭ ٴبىرقاتار جەلىلىك ٴبولىنىس باسشىلارىنىڭ ەسەپتەرى تىڭدالدى.

وتكەن جىلدىڭ 12 ايى ىشىندە بارلىعى 54 مىڭ قۇقىق بۇزۋشى اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلىپ، 94،4 ملن تەڭگە اكىمشىلىك ايىپپۇل سالىنعان. دەپارتامەنتتىڭ جەلىلىك بولىنىستەرىنىڭ كۇشىمەن زاڭسىز اينالىمنان 255 كەلى ٴتۇرلى ەسىرتكى زاتتارى تاركىلەنىپ، ەسىرتكى كونترابانداسىنىڭ 15 فاكتىسى انىقتالعان.

باسقوسۋ بارىسىندا مەملەكەت باسشىسىنىڭ «ٴتورتىنشى ونەركاسىپتىك رەۆوليۋسيا جاعدايىنداعى دامۋدىڭ جاڭا مۇمكىندىكتەرى» اتتى قازاقستان حالقىنا جولداۋىنىڭ باسىم باعىتتارى تالقىلاندى.

سونىمەن قاتار، قادر ساياساتىن جەتىلدىرۋ، جاۋىنگەرلىك-قىزمەتتىك دايىندىق جانە جەكە قۇرام اراسىنداعى ٴتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ بويىنشا شارالاردى نىعايتۋ ماسەلەلەرى ٴسوز بولدى.

جيىندى قورىتىندىلاعان ەلىمىزدىڭ باس كولىك پوليسەيى وتكەن جىلى جىبەرىلگەن كەمشىلىكتەردى الداعى ۋاقىتتا بولدىرماۋدىڭ جولدارىن ايتا كەلىپ، ىشكى ىستەر جەلىلىك بولىنىستەرى باسشىلارىنا ازاماتتاردىڭ وتىنىشتەرى مەن حابارلامالارىن تولىق تىركەۋ، اۋە جانە تەمىر جول كولىكتەرى نىساندارىندا بولعان قىلمىستاردى اشۋدى جالعاستىرۋ بويىنشا ٴبىرقاتار مىندەت جۇكتەدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي