BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

بيىل 21 مىڭنان استام قازاقستاندىق تەگىن كاسىپتىك ٴبىلىم الادى

2017 جىلى 21 مىڭنان استام جۇمىسسىز جانە ٴوزىن جۇمىسپەن قامتىعان جاس قازاقستاندىق كاسىپتىك ماماندىقتاردى تەگىن وقي الادى. بۇل تۋرالى بۇگىن قر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىندە «جۇمىسپەن قامتۋدىڭ جول كارتاسى 2020» باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋ قورىتىندىسى تۋرالى جانە جاڭا ناتيجەلى جۇمىسپەن قامتۋدى مەن جاپپاي كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باعدارلاماسى جايلى» تاقىرىبىندا وتكەن ٴباسپاسوز ٴماسليحاتىندا ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ۆيسە-مينيسترى ٴبىرجان نۇرىمبەتوۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

ٴبىرجان نۇرىمبەتوۆ جاڭا ناتيجەلى جۇمىسپەن قامتۋدى جانە جاپپاي كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ باعدارلاماسى بويىنشا سۇرانىسقا يە كاسىپتەر مەن كاسىپكەرلىك قاعيداتتارىنا جاپپاي وقىتۋ مەن داعدىلاردى ۇيرەتۋ، جاپپاي كاسىپكەرلىككە جاعداي جاساۋ، جۇمىسقا ورنالاسۋعا ىقپال ەتۋ مەن ەڭبەككە جۇمىلۋدى قولداۋ ارقىلى ەڭبەك نارىعىن دامىتۋعا توقتالدى.

«باعدارلامانىڭ ٴبىرىنشى باعىتى اياسىندا، 2،5 جىلعا دەيىنگى وقۋ مەرزىمىمەن كوللەدجدەر اۋقىمىندا تەگىن كاسىبي-تەحنيكالىق ٴبىلىم الىپ، مەكتەپتى اياقتاعاننان كەيىن جوعارعى وقۋ ورىندارىنا تۇسپەگەن جاستارعا نازار اۋدارىلادى. بيىل تەحنيكالىق جانە كاسىبي وقىتۋدا 21 مىڭنان استام جاس قازاقستاندىقتى قامتۋ جوسپارلانىپ وتىر. وسىمەن بىرگە، كوللەدجدەر، «اتامەكەن» ۇكپ وقۋ ورتالىقتارى جانە كاسىپورىنداردىڭ وقۋ ورتالىقتارى شەڭبەرىندە كاسىبي وقىتۋعا ارنالعان قىسقامەرزىمدى كۋرستار وتكىزىلەتىن بولادى. بۇل وقۋ تۇرىندە 26 مىڭ ادامدى قامتۋ كوزدەلۋدە»، - دەپ مالىمدەدى ۆيسە-مينيستر.

باعدارلامانىڭ ەكىنشى باعىتىندا، اۋىلمەن قاتار، قالالاردا دا جاپپاي كاسىپكەرلىكتى ىنتالاندىرۋ مەن دامىتۋعا جاعداي جاسالادى.

«وتەۋ مەرزىمى 7 جىل بولاتىن نەسيەنىڭ جىلدىق مولشەرلەمەسى 6% دەڭگەيدە ساقتالا وتىرىپ، ٴار ازاماتقا 18 ميلليون تەڭگە مولشەرىندە ۇسىنىلادى. نەسيەنىڭ قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋگە ارنالعان كەلەسى ٴبىر تىڭ شارا، نەسيەنى كەپىلدەندىرۋ تەتىگى ەنگىزىلەدى: بيزنەسىن ەندى باستاعاندارعا 85%-عا دەيىن جانە جۇمىسى ٴجۇرىپ تۇرعان كاسىپكەرلەرگە 50%-عا دەيىن جەڭىلدىكپەن بەرۋگە بولادى. اۋىل مەن شاعىن قالالالارداعى نەسيەلەۋ، شاعىن قارجى ۇيىمدارىن قوسقاندا، اۋىل شارۋاشىلىعىن قارجىلاي قولداۋ قورى ارقىلى جۇرگىزىلەدى. قالالاردا شاعىن نەسيەلەۋ، اۋىلدىق جەرلەرگە ارنالعان شارتتارداعىداي، ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر مەن شاعىن قارجى ۇيىمدارى ارقىلى جۇزەگە اساتىن بولادى. ۇستىمىزدەگى جىلى 10 مىڭنان استام ادامعا شاعىن نەسيە بەرۋ جوسپارلانۋدا»، - دەيدى ٴبىرجان نۇرىمبەتوۆ.

ٴۇشىنشى باعىتتا ازاماتتاردىڭ جەكەلەگەن ساناتتارىنىڭ جۇمىسقا ورنالاسۋىندا اتاۋلى كومەكتى كۇشەيتۋ، ەڭبەك رەسۋرستارىن جۇمىلدىرۋدى كۇشەيتۋ جانە ەڭبەك نارىعى ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋ قاراستىرىلعان.

انىعىراق توقتالساق، جاستار تاجىريبەسى، الەۋمەتتىك جۇمىس ورىندارى مەن قوعامدىق جۇمىستار سىندى قۇرالدار جاستار مەن ايەلدەردىڭ، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى جانداردىڭ اراسىندا سۇرانىسقا يە. بيىل الەۋمەتتىك جۇمىس ورىندارىنا 11،3 مىڭ ادامدى ورنالاستىرۋ مەجەلەنسە، جاستار تاجىريبەسىندە 12،7 مىڭ ادام قامتىلماق.

ەڭبەك رەسۋرستارىنىڭ جۇمىلۋىن ارتتىرۋدا، قر ۇكىمەتى انىقتاعان وڭىرلەرگە ەرىكتى تۇردە قونىس اۋدارعان تۇلعالارعا مەملەكەتتىك قولداۋ شارالارى قاراستىرىلعان. جىل سايىن، وڭىرلەر مەن جۇمىس بەرۋشىلەردىڭ ەڭبەك رەسۋرستارىنا سۇرانىسىن ەسكەرگەن رايدا، ىشكى كوشى-قون كۆوتاسى بەلگىلەنەدى. اتالعان كوشتى ىنتالاندىرۋ تەتىگى رەتىندە، باستاپقى بەيىمدەلۋ جانە جول مەن جۇك تاسۋ شىعىنىن وتەۋ قۇرالدارىنان تۇراتىن، قازىرگى تاڭداعى الەۋمەتتىك پاكەتتى قولدانۋ جالعاسىن تاباتىن بولادى. وسى جىلى 2،7 مىڭ ازاماتتىڭ قونىس اۋدارۋىنا سۋبسيديا تولەۋ ماقسات ەتىلگەن.

2017 جىلى باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋعا 85 ملرد تەڭگە قاراستىرىلعان.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي