BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.17 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 429.11 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.88
استانا:

باس پروكۋراتۋرا ٴابىليازوۆ تاراتقان روليكتەرگە قاتىستى مالىمدەمە جاسادى

فوتو: Матрица.kz

باس پروكۋراتۋرامەن الەۋمەتتىك جەلىدە «قازاقستاننىڭ دەموكراتيالىق تاڭداۋى» ەكسترەميستىك ۇيىمىنىڭ ارانداتۋ حابارلامالارى مەن بەينەروليكتەرىنىڭ تاراعانى انىقتالدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى prokuror.gov.kz سايتىنا سىلتەمە جاساپ.

وندا اتالعان ۇيىمنىڭ باسشىسى مۇحتار ٴابىليازوۆ پەن ونىڭ سىبايلاستارى قازاقستان ازاماتتارىن 2018 جىلعى 23 ماۋسىمدا ميتينگتەرگە شىعۋعا شاقىرادى. «دۆك-نىڭ» يدەيالارى مەن ميتينگتەردى ۇگىتتەۋ ٴۇشىن ٴابىليازوۆقا شەتەلدە قازاقستاندىق سوت تورەلىگىنەن جاسىرىنىپ جۇرگەن جانار احمەتوۆا، بوتا دجاردەمالي جانە باسقا ادامدار كومەكتەسۋدە. ولاردىڭ ٴىس جۇزىندەگى ماقساتى – قىلمىستىق قۋدالاۋدى ساياساتتاندىرىپ، قازاقستاندا اۋىر جانە اسا اۋىر قىلمىستاردى جاساعانى ٴۇشىن جاۋاپتىلىقتان جالتارۋ.

جاريالانعان بەينەروليكتەردى ٴتۇسىرۋ ٴۇشىن ٴابىليازوۆتىڭ اقشاسىنا كيەۆ قالاسىندا جارنامالىق اگەنتتىك جانە ازياتتىق كەلبەتى بار كاسىبي اكتەرلار مەن مودەلدەر جالعا الىنعان. نەگىزىندە ولار قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى ەمەس. بەينەروليكتەردىڭ مازمۇنى شىندىققا جاناسپايدى جانە قازاقستاندىق قوعامدا الەۋمەتتىك الاۋىزدىق پەن ارازدىقتى تۋدىرۋعا باعىتتالعان.

ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ 12 ماۋسىمىندا «يۋتۋب» كانالىندا «مۇعالىمدەر ٴابىليازوۆتىڭ ميتينگىسىنە شىعادى» دەگەن بەينەروليكتە «قازاقستاندىق جاس ٴمۇعالىم» ٴرولىن كيەۆ قالاسىندا تاڭدالعان اكتريسا ويناعان. «يۋتۋبتىڭ» باسقا بەينەماتەريالىندا، قازاقستاندا جۇمىس ىستەيدى دەگەن جانە حالىقتى 23 ماۋسىمدا ميتينگكە شىعۋعا شاكىرعان جاس جىگىت - ٴابىليازوۆتىڭ تۋعان جيەنى ايدار امانگەلديەۆ بولىپ تابىلادى. ول قازاقستاننان 2009 جىلى كوشىپ كەتكەن.

قازىرگى ۋاقىتتا ول شوتلانديانىڭ قىمبات ۋنيۆەرسيتەتتەرىنىڭ ٴبىرى - «گلازگوۋ كالەدونيانىڭ» ستۋدەنتى. بۇل ۋنيۆەرسيتەتتە جىل سايىنعى وقىپ تۇرۋ تولەماقىسى 20 مىڭ ستەرلينگ فۋنتتى نەمەسە 9 ملن تەڭگەنى قۇرايدى.

سوتپەن 2018 جىلعى 13 ناۋرىزدان باستاپ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بارلىق اۋماقتارىندا «دۆك-نىڭ» ىس-ارەكەتىنە تىيىم سالىنعانىن ەستەرىڭىزگە سالامىز.

باس پروكۋراتۋرا «دۆك-نىڭ» ەكسترەميستىك ارەكەتىنە كەز-كەلگەن قاتىسۋ جانە ونى قارجىلاندىرۋ ٴۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 258 جانە 405-باپتارىنا سايكەس قىلمىستىق جاۋاپتىلىققا تارتىلاتىنىن قايتالاپ تۇسىندىرەدى.

ميتينگتەرگە قاتىسۋعا شاقىرۋ ۇگەتتەۋلەرى «بەيبiت جينالىستار، ميتينگiلەر، شەرۋلەر، پيكەتتەر جانە دەمونستراسيالار ۇيىمداستىرۋ مەن وتكiزۋ ٴتارتiبi تۋرالى» زاڭنىڭ ەرەجەلەرىن بۇزادى. اشىق اكسيالاردى وتكىزۋ ٴۇشىن 10 كۇن بۇرىن ٴتيىستى ارىز بەرە وتىرىپ، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاننىڭ رۇقساتىن الۋ قاجەت. بۇگىنگى تاڭدا اكىمدىكتەرگە ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ 23 ماۋسىمىندا ميتينگ وتكىزۋ تۋرالى ارىزدار تۇسپەگەن.

وسىعان بايلانىستى، ميتينگتەر زاڭسىز بولىپ تابىلادى، ولاردى ۇيىمداستىرۋ مەن وعان قاتىسقانى ٴۇشىن قازاقستان رەسپۋبليكاسى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار تۋرالى كودەكسىنىڭ 488-بابىنا سايكەس جاۋاپتىلىق، ونىڭ ىشىندە 15 تاۋلىككە قاماۋعا الۋ كوزدەلگەن.

«پروكۋراتۋرا تۋرالى» زاڭمەن كوزدەلگەن وكىلەتتىكتەردى پايدالانىپ، بارلىق ازاماتتاردى زاڭدىلىقتى جانە قولدانىستاعى قازاقستاندىق زاڭنامانىڭ تالاپتارىن قاتاڭ ساقتاۋعا، ارانداتۋشىلىققا جانە قۇقىق بۇزۋشىلىققا جول بەرمەۋگە شاقىرامىز.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي