BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

اۋىلداردا ميكروكرەديت الىپ جاتقاندار قوسىمشا 11 600 جۇمىس ورنىن قۇردى

فوتو: dengifx.com

استانا، baq.kz. اعىمداعى جىلدىڭ 11 ايىندا جاردەمدەسۋ شارالارىنىڭ ارقاسىندا 632 مىڭ قازاقستاندىق جۇمىسپەن قامتىلدى. 2018 جىلدىڭ 1 جەلتوقسانىنا قاراعاندا 484 مىڭ ادام جۇمىسقا تۇردى، ونىڭ ىشىندە 76 پايىزى نەمەسە 368 مىڭى تۇراقتى جۇمىسقا ورنالاستى. بۇل تۋرالى قر ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگىنىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتى حابارلايدى.

2017-2021 جىلدارعا ارنالعان ناتيجەلى جۇمىسپەن قامتۋدى جانە جاپپاي كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ «ەڭبەك» مەملەكەتتىك باعدارلاماسى ٴۇش باعىت بويىنشا جۇزەگە اسىرىلۋدا:

1 – تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك بىلىممەن جانە قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك وقۋمەن قامتۋ ;

2 – جاپپاي كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ;

3 – حالىقتى جۇمىسقا تارتۋ ارقىلى ەڭبەك نارىعىن جانە ەڭبەك رەسۋرستارىنىڭ تۇتاستىعىن دامىتۋ.

ٴبىرىنشى باعىت بويىنشا جىل سايىنعى تەحنيكالىق جانە كاسىپتىك ٴبىلىم بەرۋ بويىنشا كادرلار دايىنداۋعا قابىلداۋ جوسپارى 21 مىڭ ادامدى قۇرايدى.

بۇل شارا وقۋ ورنىنا تۇسە الماي قالعان مەكتەپ تۇلەكتەرىن العاشقى ماماندىقپەن قامتۋعا باعىتتالعان. اعىمداعى جىلدىڭ 1 جەلتوقسانىنداعى جاعداي بويىنشا وقۋعا 20 236 ادام جىبەرىلدى.

سونىمەن قاتار باعدارلاماعا قاتىسۋشىلارعا «اتامەكەن» ۇكپ وقۋ ورتالىقتارىنىڭ جانە كوللەدجدەردىڭ بازاسىنداعى قىسقا مەرزىمدى كۋرستار اياسىندا ماماندىق الۋعا مۇمكىندىك جاسالادى.

بيىل 37،3 مىڭ ادامدى وقىتۋ جوسپارلانىپ وتىر جانە 2018 جىلدىڭ 11 ايىندا وقۋعا 41،5 مىڭ ادام جىبەرىلدى نەمەسە جىلدىق جوسپاردىڭ 111 %. رەسپۋبليكا بويىنشا 34،4 مىڭ ادام قىسقا مەرزىمدى كاسىپتىك ٴبىلىم السا، ونىڭ 23،4 مىڭى جۇمىسقا ورنالاستى.

ەكىنشى باعىت اياسىندا جىل باسىنان بەرى 12 840 ميكروكرەديت بەرىلدى، ونىڭ 11 629 اۋىلدىقتارعا بەرىلگەن نەسيە، بۇل جىلدىق جوسپاردىڭ 106% . قالالاردا – 1 211 نەمەسە جىلدىق جوسپاردىڭ 40% . اۋىلدارداعى ميكروكرەديتتىڭ ورتاشا كولەمى 3،5 ملن تەڭگە، ال قالالاردا – 11 ملن تەڭگەنى قۇرايدى.

اۋىلدا ميكروكرەديت العانداردار قوسىمشا 11 664 جۇمىس ورنىن قۇرىپ وتىر.

«باستاۋ-بيزنەس» جوباسى بويىنشا كاسىپكەرلىك نەگىزدەرىن وقىتۋمەن 27،5 مىڭ ادام قامتىلدى (98%)،سونىڭ ىشىندە 18،4 مىڭى ٴوز بيزنەس-جوبالارىن قورعاپ شىقتى، ونىڭ 6،9 مىڭى ميكروكرەديت الدى.

ٴۇشىنشى باعىت اياسىندا جۇمىسپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋدىڭ مىنا شارالارى قاراستىرىلعان: الەۋمەتتىك جۇمىس ورنىنا تۇرعىزۋ، جاستار تاجىريبەسىنە جانە قوعامدىق جۇمىسقا جىبەرۋ، مەملەكەتتىك قولداۋ كورسەتۋ ارقىلى ايماقتان ايماققا كوشۋدە ەڭبەك رەسۋرستارىنىڭ تۇتاستىعىن قامتۋ.

اعىمداعى جىلدىڭ 1 جەلتوقسانىنداعى جاعداي بويىنشا، سۋبسيديالانعان جۇمىس ورىندارىنا 129 مىڭ ادام تۇرعىزىلعان، نەمەسە جىلدىق جوسپاردان 114% (الەۋمەتتىك جۇمىس ورىندارىنا – 22 مىڭ ادام، جاستار تاجىريبەسىنە – 27 مىڭ، قوعامدىق جۇمىسقا – 80 مىڭ).

ەڭبەك رەسۋسرتارىنىڭ تۇتاستىعىن قامتۋ ٴۇشىن ەڭبەك كۇشى ارتىلىپ جاتقان وڭتۇستىك وڭىرلەردەن 1 733 وتباسى كوشىرىلدى، ول – 6 367 ادام. 2 035 ادام جۇمىسقا ورنالاستى، نەمەسە ەڭبەككە جارامدى جاراستاعىلاردىڭ 66% (3 071)،ونىڭ ىشىندە 150 ادام كاسىپكەرلىكپەن اينالىسادى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي