BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.3 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 425.22 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.68
استانا:

الماتى اكىمى قالانىڭ تۇرعىن ٴۇي جانە جاياۋ جۇرگىنشى ينفراقۇرىلىمدارى قۇرىلىستارىنىڭ بارىسىن تەكسەردى

الماتى اكىمى باۋىرجان بايبەك جۇمىس ساپارى بارىسىندا ەسكى ۇيلەردى ٴسۇرۋ باعدارلاماسىن جۇزەگە اسىرۋ، اۋلالاردى اباتتاندىرۋ جانە قالانىڭ ٴبىرقاتار داڭعىلدارىن جاڭارتۋ بارىسىمەن تانىستى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

سۇلەيمەنوۆ كوشەسىنىڭ قيلىسى مەن جاندوسوۆ كوشەسىنەن جوعارى ورنالاسقان ۇي تۇرعىندارىن ۋاقىتشا ورنالاستىرۋ مەن 50 جىلدارى سالىنعان ۇيلەردى ٴسۇرۋ جۇمىستارى باستالادى. 8 پاتەرلى ٴۇيدىڭ ورنىنا «الماتى اكك ۇك» اق جەكە قۇرىلىس جۇرگىزۋشىمەن بىرگە ورتالىقتاندىرىلعان كوممۋنيكاسيا جۇيەسى بار كوپقاباتتى تۇرعىن ٴۇي سالۋ جوسپارلاعان. جالپى وسى ايماقتا 44 ەسكى ۇيلەر سۇرىلەدى.

جەتىسۋ اۋدانى رايىمبەك داڭعىلى بويىنداعى 2،7 گا جەرگە ورنالاسقان ەكى قاباتتى اپاتتى ٴۇي سۇرىلەدى. جالپى، تاياۋ جىلدارى 500 ەسكى جانە اپاتتى ۇيلەر بۇزىلىپ، ولاردىڭ ورنىنا 1،2 ملن شارشى مەتر تۇرعىن ٴۇي سالىنادى.

«بۇل باعدارلامانى جۇزەگە اسىرۋ ٴبىرقاتار ماسەلەنى شەشۋگە جول اشادى. قالانىڭ كەلبەتى وزگەرەدى، جۇمىس ورىندارى اشىلادى، ينۆەستيسيا تارتىلادى، ەڭ باستىسى، قالالىقتاردىڭ تۇرمىستارى جاقسارادى»، - دەدى باۋىرجان بايبەك.

جۇمىس ساپارى بارىسىندا قالا اكىمى اۋەزوۆ اۋدانىنداعى جاڭارعان اۋلالاردى كوردى، بيىلعى جىلى 65 اۋلا جوندەلەدى. ەگەر وتكەن جىلى قالادا 500 اۋلا جوندەلسە، بيىل تاعى دا 600 اۋلا جاڭارادى.

جاڭا اۋلالاردى سالۋ كەزىندە بالالار جانە سپورت الاڭدارى، ترەناجەر جانە ويىن كەشەندەرى پايدا بولادى. ولاردىڭ ەدەندەرىنە اسفالت جانە رەزينا توسەلەدى، ورىندىقتار مەن ۋرنالار قويىلادى، جارىق كوزدەرى ورناتىلادى.

كەيبىر اۋلالارعا پيلوتتى رەجيمدە كۇن ساۋلەسىمەن جۇمىس ىستەيتىن جارىق باعانالارى ورناتىلعان. كەيىن ولار وزگە اۋلالاردى جوندەگەن كەزدە كەڭىنەن پايدالانىلادى.

الماتى اكىمى قالانىڭ تاريحي ورتالىعىن جاڭارتۋعا قاتىستى ٴجۇرىپ جاتقان قۇرىلىس جۇمىستارىنىڭ قارقىنىمەن تانىستى. قازىرگى كەزدە اباي، ابىلاي حان، نازاربايەۆ داڭعىلدارى مەن اباي الاڭىندا ينجەنەرلىك جەلىلەردى قايتا جۇرگىزۋ، تاس توسەۋ، جارىق باعانالارىن، سۋارۋ جۇيەلەرىن اۋىستىرۋ، كىرە بەرىستەر مەن نىساننىڭ سىرتقى كەلبەتىن وزگەرتۋ جۇمىستارى ٴجۇرىپ جاتىر. رەكونسترۋكسيا اياسىندا جاياۋ جۇرگىنشى ايماعى كەڭەيەدى، كولەڭكەلى كەڭىستىككە جاسىل جەلەك وتىرعىزىلادى، فونتاندار جاڭارادى جانە سالىنادى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي