BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.66 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 431.56 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.7
استانا:

14 جىلدان كەيىن تۇسىرىلگەن «سۋپەروتباسى-2» ٴمۋلتفيلمى قازاق تىلىندە كورسەتىلدى

«بولاشاق» قاۋىمداستىعىنىڭ كورپوراتيۆتىك قورى، bi group كومپانياسى، walt disney pictures جانە pixar ستۋديالارى كوپتەن كۇتكەن «سۋپەرسەمەيكا-2»/«سۋپەروتباسى-2» ٴفيلمىن قازاق تىلىندە كورەرمەندەرگە ۇسىندى، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

14 جىل وتكەن سوڭ «سۋپەروتباسى» اننيماسيالىق ٴفيلمىنىڭ جانكۇيەرلەرى كوپتەن كۇتكەن وقيعانىڭ جالعاسىن كورۋگە مۇمكىندىك الدى. وسى ۋاقىتتىڭ ىشىندە كوپ نارسە وزگەردى، ٴبىراق «سۋپەروتباسى» كەيىپكەرلەرى سول قالپىندا قالدى. ٴفيلمنىڭ ەكىنشى بولىمىندە رەجيسسەر برەد بيورد بارلىق نازاردى ميستەر ەرەكشەگە ەمەس، ونىڭ جۇبايىنا اۋدارۋدى ۇيعاردى. ٴفيلمنىڭ جەلىسى بويىنشا حەلەن پارر وتباسىنىڭ كوشباسشىسى، ال ونىڭ كۇيەۋى دجەك-دجەك بالاقايدىڭ تاربيەسىمەن اينالىساتىن بولادى. ياعني، كورەرمەندەر بۇل جولى جاقسى كورەتىن ميستەر ەرەكشەنى باسقا قىرىنان كورەدى. ول ەندى سۋپەرباتىر كوستيۋمىندە پايدا بولمايدى، ونىڭ ەسەسىنە ايەلى عالامدى قۇتقارۋ ٴۇشىن ٴقاۋىپتى ميسسياعا بارا جاتقاندا، ٴۇش بالاعا قامقور بولىپ قالادى.

«سۋپەروتباسى-2» - «بولاشاق» قاۋىمداستىعىنىڭ كورپوراتيۆتىك قورىمەن قازاق تىلىنە دۋبلياجداعان ٴ24-شى فيلم. قازاق تىلىندەگى دۋبلياج رەجيسسەرى - شاح-مۇرات وردابايەۆ.

«مەن ٴۇشىن «سۋپەروتباسى-2» ٴفيلمى «كوكونىڭ قۇپياسى»، «گالاكتيكا ساقشىلارى. 2 ٴبولىم» جانە «ورمەكشى-ادام. قايتا ورالۋ» فيلمدەرىنەن كەيىنگى جوباداعى تولىققاندى ٴتورتىنشى جۇمىسىم. بۇل فيلم ٴبىزدىڭ اتا - انالارىمىز، ٴبىزدىڭ سۋپەرباتىرلارىمىز جايلى. بۇل ٴفيلمدى دۋبلياجداۋ بارىسىنا تەك تەاتر ارتىستەرى ەمەس، سونداي-اق كينواكتەرلار دا قاتىستى. ٴاردايىم ٴبىز جاڭا اكتەرلەردى اشۋعا تىرىسامىز. دۋبلياج اكتەرلەرىن ىزدەستىرۋ ماقساتىندا ٴبىز ۇلكەن كاستينگ وتكىزدىك. ۇزاق ۋاقىت بويى ۆيولەتتا كەيىپكەرى ٴۇشىن داۋىس تابا المادىق، ٴفيلمنىڭ دۋبلياج توبى تەاتردىڭ جاس اكتريساسى - ايكوركەم ادىلگەرەەۆانى اشپاس بۇرىن، بۇكىل قازاقستان بويىنشا ىزدەۋ جۇرگىزدىك.

باستى كەيىپكەرلەردىڭ ٴبىرى - جەلاياقتى جاس اكتەر ديدار قۇرالبايەۆ دىبىستادى. ونىڭ جاسى نەبارى 11–دە، سوعان قاراماستان، ول «كوكونىڭ قۇپياسى» ٴمۋلتفيلمىن دۋبلياجداعان اقارىس ٴاشىمحانعا جاقسى باسەكەلەس بولا الادى. ٴبىر قىزىعى، فيلممەن جۇمىس بارىسىندا مەن ايەل ادامدى دىبىستادىم. ەدنا مود – ٴبىرقيلى مىنەزدى سۋپەرباتىرلارعا ارنالعان كيىم ديزاينەرى، مەن دىبىستاعان 20-شى disney كەيىپكەرى. جالپى ايتقاندا، دۋبلياجعا 60-تان اسا اكتەر قاتىستى. قورىتىندىلاي كەلسەم، «سۋپەروتباسى-2» - ماحاببات پەن ازىلگە تولى جىلى وتباسىلىق مۋلتفيلم. مەن كورەرمەندەرگە قازاق تىلىندەگى نۇسقاسىنا بۇكىل وتباسىمەن بارۋعا ۇسىنامىن»، - دەدى دۋبلياج رەجيسسەرى شاح-مۇرات وردابايەۆ.

استانا جانە الماتى قالالارىندا الدىن الا كورسەتىلىم kinopark 7 imax «كەرۋەن» جانە kinopark 11 imax esentai mall كينوتەاترلارىندا ٴوتتى.

ٴىس-شاراعا جوبانىڭ يدەيالىق دەمەۋشىسى جانە «بولاشاق» كورپوراتيۆتىك قورىنىڭ قامقورشىلىق كەڭەسىنىڭ ٴتوراعاسى باۋىرجان بايبەك، «بولاشاق» قاۋىمداستىعىنىڭ كەڭەس ٴتوراعاسى، قر ٴماجىلىس پارلامەنتىنىڭ دەپۋتاتى باحتيار ماكەن، سونىمەن قاتار، دۋبلياج اكتەرلەرى، دەمەۋشىلەر، مادەني جانە شىعارماشىلىق ينتەلليگەنسيا وكىلدەرى، جاستار ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرى، بالالار ٴۇيىنىڭ تاربيەلەنۋشىلەرى، باق وكىلدەرى جانە بلوگەرلەر قاتىستى.

جوبا ۇيىمداستىرۋشىلارى: «بولاشاق» قاۋىمداستىعىنىڭ كورپوراتيۆتىك قورى، «marwin» كومپانياسىنىڭ قولداۋىمەن. دۋبلياجدىڭ دەمەۋشىسى: bi group كومپانياسى. استانادا الدىن الا كورسەتىلىم «نۇر وتان» پارتياسىنىڭ قولداۋىمەن ٴوتتى. الماتىدا الدىن الا كورسەتىلىم قالا اكىمدىگىنىڭ قولداۋىمەن ٴوتتى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي