BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

«qazaq banki» اق سالىمشىلارىنىڭ دەپوزيتتەرى قورعالادى

ۇلتتىق بانك باسقارماسى ليسەنزياسىنان ايىرىلعان «qazaq banki» اق-تىڭ جەكە تۇلعا-سالىمشىلارىنىڭ دەپوزيتتەرى قازاقستاننىڭ دەپوزيتتەرگە كەپىلدىك بەرۋ قورىنىڭ كەپىلدىگىمەن قورعالعانىن ەسكەرتتى، دەپ حابارالايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

ۇلتتىق بانكتىڭ مالىمەتىنشە، بولاشاقتا سوت بانكتى ماجبۇرلەپ تاراتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان جاعدايدا، قازاقستاننىڭ دەپوزيتتەرگە كەپىلدىك بەرۋ قورى (قدكق) جەكە تۇلعا-سالىمشىلارعا كەپىلدىك بەرىلگەن وتەماقىنى تولەۋدى جۇزەگە اسىرادى.

كەپىلدىكتىڭ ەڭ جوعارى شەگى تەڭگەمەن دەپوزيتتەر بويىنشا – 10 ميلليون تەڭگەگە دەيىن، ال شەتەل ۆاليۋتاسىنداعى دەپوزيتتەر بويىنشا – 5 ميلليون تەڭگەگە دەيىن مولشەردى قۇرايدى.

سونداي-اق، جەكە تۇلعالار، دارا كاسىپكەرلەر، جەكە سوت ورىنداۋشىلارى، نوتاريۋستار، ادۆوكاتتار سىندى بانكتىڭ كليەنتتەرى قازاقستاننىڭ دەپوزيتتەرگە كەپىلدىك بەرۋ قورىنىڭ قاراجاتىنان وتەماقى الۋعا قۇقىلى.

«بانكتىك شوتتاعى قالدىق وتەلۋگە ٴتيىس. بانك ەسەپتەگەن سىياقىعا كەپىلدىك بەرىلمەيدى. ەگەر بانكتىك سالىم شارتىندا سىياقىنى كاپيتالداندىرۋ كوزدەلسە، وندا كاپيتالداندىرىلعان سىياقى دەپوزيتتىڭ نەگىزگى سوماسىنا قوسىلادى جانە كەپىلدىك وبەكتىسى بولادى. «qazaq banki» اق-تا جەكە تۇلعالاردىڭ بارلىعى 23 ميلليارد تەڭگە سوماعا دەپوزيتتەرى ورنالاستىرىلعان. قازاقستاننىڭ دەپوزيتتەرگە كەپىلدىك بەرۋ قورىنىڭ وتەماقى تولەۋ بويىنشا مىندەتتەمەلەرى 19،6 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايدى»، -دەلىنگەن حابارلامادا.

بانك كليەنتتەرىنىڭ شامامەن 2%-دا كەپىلدىك بەرىلگەن سومادان ارتىق دەپوزيتتەرى بار جانە قازاقستاننىڭ دەپوزيتتەرگە كەپىلدىك بەرۋ قورىنان كەپىلدىك بەرىلگەن سوما شەگىندە وتەماقى الادى، ال كەپىلدىك بەرىلگەن سومادان جوعارى سوماداعى وتەماقىنى تاراتۋ كوميسسياسىنان الادى.

ۇلتتىق بانكىنىڭ ٴتوراعاسىنىڭ بۇيرىعىمەن ۋاقىتشا اكىمشىلىك تاعايىندالعان، وعان «qazaq banki» اق-تىڭ بارلىق باسقارۋ ورگانىنىڭ وكىلەتتىكتەرى وتكەن. ۋاقىتشا اكىمشىلىكتىڭ قۇرامىنا ۇلتتىق بانكىنىڭ ماماندارى كىرگەن.

«qazaq banki» اق-تىڭ ۋاقىتشا اكىمشىلىگى سوت تاراتۋ كوميسسياسىن تاعايىنداعانعا دەيىن جۇمىس ىستەيتىن بولادى. ۋاقىتشا اكىمشىلىك بانك مۇلكىنىڭ ساقتالۋىن قامتاماسىز ەتۋ، بانكتى باسقارۋ، بانكتىڭ اكتيۆتەرىن انىقتاۋ، ۇيىمنىڭ اكتيۆتەرىنە، مىندەتتەمەلەرىنە جانە قۇجاتتارىنا تۇگەندەۋ جۇرگىزۋ ٴۇشىن تاعايىندالادى. ٴوزىنىڭ جۇمىس ىستەۋ كەزەڭىندە ۋاقىتشا اكىمشىلىك «qazaq banki» اق-تىڭ اكتيۆتەرى مەن مىندەتتەمەلەرىن ساتىپ الۋشى بانككە بىرمەزگىلدە بەرۋ مۇمكىندىگىن باعالايدى»، -دەلىنگەن بانك تاراتقان حابارلامادا.

«qazaq banki» اق-تى ماجبۇرلەپ تاراتۋ تۋرالى سوت شەشىمى زاڭ كۇشىنە ەنگەن كۇننەن باستاپ 14 جۇمىس كۇنى ىشىندە قدكق جۇمىس ىستەيتىن قازاقستاندىق بانكتەردىڭ قايسىسىنىڭ «qazaq banki» اق-تىڭ سالىمشىلارىمەن تولەم جونىندەگى اگەنت رەتىندە جۇمىس ىستەيتىنىن جاريالاپ، سالىمشىلارمەن ەسەپ ايىرىسا باستايدى. قولدانىستاعى زاڭناماعا سايكەس، بۇل بانكتىڭ قارجىلىق جاعدايى تۇراقتى، ەلىمىزدىڭ بارلىق جەرىندە سالىمشىلارعا قىزمەت كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرەتىن اۋقىمدى فيليالدار جەلىسى جانە ينفراقۇرىلىمى بولۋعا ٴتيىس. بۇل بانك «qazaq banki» اق-تىڭ سالىمشىلارىمەن قدكق-نىڭ اتىنان جانە ونىڭ قاراجاتى ەسەبىنەن جۇمىس ىستەيتىن بولادى.

قدكق تاڭداپ الىنعان اگەنت-بانكتى جاريالاعان سوڭ، سالىمشىلار وسى بانكتىڭ بولىمشەسىنە كەپىلدىك بەرىلگەن وتەماقىنى الۋ ٴۇشىن ٴوتىنىش بەرۋگە ٴتيىس. اگەنت-بانك وعان قۇجاتتار كەلىپ تۇسكەن كۇننەن باستاپ 5 جۇمىس كۇنىنەن كەشىكتىرمەي تولەم جاساۋدى جۇزەگە اسىرادى.

ۇلتتىق بانك، سول سياقتى قدكق سالىمشىلاردى باق ارقىلى جاعدايدىڭ بۇدان ٴارى ٴوربۋى تۋرالى حاباردار ەتەدى. سالىمشىلار www.kdif.kz سايتىندا دەپوزيتتەرگە كەپىلدىك بەرۋ ماسەلەلەرى بويىنشا قوسىمشا اقپارات الىپ، زاڭنامانىڭ جاڭارتىلعان رەداكسياسىمەن تانىسا الادى. مامانداردىڭ كونسۋلتاسيالارى 8 8000 80 10 20 شۇعىل جەلى ٴنومىرى بويىنشا جۇرگىزىلەدى (قوڭىراۋ شالۋ تەگىن).


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي