BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.73 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 427.36 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.75
استانا:

كىلەم، مەيىز، قۇرما. يرانمەن كەلىسىم ناتيجەسىندە قازاقستاندا قانداي تاۋارلار ارزاندايدى

فوتو: ҚР АШМ

استانا ەكونوميكالىق فورۋمى الاڭىندا ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق پەن وعان مۇشە مەملەكەتتەر جانە يراننىڭ اراسىندا ەركىن ساۋدا ايماعىن قۇرۋعا اكەلەتىن ۋاقىتشا كەلىسىمگە قول قويىلدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

2016 جىلدان بەرى جۇرگىزىلىپ كەلە جاتقان كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق پەن وعان مۇشە مەملەكەتتەر جانە يراننىڭ اراسىندا ٴبىرقاتار بەكىتىلگەن تاۋارلارعا قاتىستى 3 جىل مەرزىمگە ٴوزارا ساۋداداعى يمپورتتىق كەدەندىك باجدى تومەندەتۋ تۋرالى ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزىلدى.

يران قازاقستاندىق ونىمدەردىڭ ەكسپورتىن ۇلعايتۋداعى كەلەشەگى زور نارىق بولىپ تابىلادى. يرانمەن ٴوزارا تاۋار اينالىمىنىڭ وڭ سەرپىنى بايقالادى، ول 2018 جىلعى 1 توقساندا 2017 جىلعى ۇقساس مەرزىممەن سالىستىرعاندا، 170 ملن. اقش دوللارىن قۇراي وتىرىپ، 70%-عا ٴوستى.

ايتا كەتەيىك، بۇل كەلىسىم يراندىق نارىق باعىتىنا قول جەتكىزۋ تالابىن جاقسارتادى. كەلىسىم سيىر جانە قوي ەتى، نوقات، جاسىمىق، بۇرشاق، ارپا، جۇگەرى، وسىمدىك مايى، ماكاروندار، كونديتەرلىك ونىمدەر، بولات پروكاتى، رەلستەر، اككۋمۋلياتورلار، ارماتۋرا، قۇبىر جانە باسقا دا قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق مۇددەدەگى تاۋارلارىن يراننىڭ بۇگىندە باسقا ەلدەرگە ۇسىنىپ وتىرعان شارتتارىنا قاراعاندا، ەداۋىر جەڭىلدىكپەن جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.

سونىمەن، قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ اتىنان كەلىسىمگە قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ پرەمەر-مينيسترىنىڭ ٴبىرىنشى ورىنباسارى ا.مامين قول قويدى.

كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا تاراپتار تاۋارلىق قامتۋ بويىنشا مىناداي ۋاعدالاستىققا قول جەتكىزدى: يران 246 تاۋار بويىنشا 6 مانگە (ونىڭ ىشىندە 74 ا/ش، 172 ونەركاسىپتىك)، ەاەو - 175 تاۋار بويىنشا 6 مانگە ٴتاريفتى ازايتتى (ونىڭ ىشىندە 53 ا/ش، 122 ونەركاسىپتىك).

كەلىسىم اياسىندا يران قازاقستاننىڭ ەكسپورتتىق مۇددەدەگى نەگىزگى تاۋارلارى بويىنشا كەدەندىك اكەلىم باجىن ازايتادى جانە بەكىتەدى (102 جەلى 6 ماندە، ونىڭ ىشىندە 47 ا/ش، 55 ونەركاسىپتىك).

تارقاتىپ ايتار بولسا، ونىڭ ىشىندە سيىر ەتى، قوي ەتى، سارى ماي، نوقات، جاسىمىق، بۇرشاق، ارپا، جۇگەرى، سويا بۇرشاعى، كۇرىش (، وسىمدىك مايلارى (20%-دان 10%-عا ازايتىلدى)، ماكاروندار، كونديتەرلىك ونىمدەر ، بولات پروكاتى، رەلستەر، اككۋمۋلياتورلار بار

ٴوز كەزەگىندە يران ٴۇشىن ەاەو-عا قاتىسسىز: پىستە، قۇرما، ٴىنجىر، مەيىز، اسشايان، باقشا داقىلى، اپەلسين، ليمون، لايما، كونديتەرلىك ونىمدەر، شىرىنداردىڭ كەيبىر ٴتۇرى، قۇرىلىس بوياۋلارى مەن لاك، ىدىس، جۋۋ قۇرالدارى، كىلەم، پلاستماسسا بۇيىمدارى سەكىلدى تاۋارلارعا كەدەندىك باج ازايتىلاتىن بولادى (اعىمدىق بكت ورتا ەسەپپەن 0-10% مولشەرىندە).

يراننىڭ ەكسپورتتىق مۇددەدەگى نەگىزگى تاۋارلارىنا (الما، قىزاناق، قيار) ەاەو ٴوندىرىس جوق كەزدەگى (قاراشادان ناۋرىزعا دەيىن) ماۋسىمدىق تۇسىرۋلەردى عانا ۇسىنىپ وتىر. سونىمەن قاتار يراننان جەتكىزىلەتىن كارتوپ، قىزاناق پاستاسى مەن كوكونىستەرگە قاتىستى اعىمدىق تاريفتەر gsp دەڭگەيىندە بەكىتىلگەن (7،5 - 9% مولشەرىندە).

سونىمەن بىرگە يراننىڭ ەكسپورتتىق سۇرانىستاعى تاۋارلارىنىڭ كوپشىلىگى پرەفەرەنسيالىق تاۋارلار تىزبەسىنە ەنەدى، بۇل ولاردى دامۋشى ەلدەر جانە از دامىعان ەلدەردەن، ونىڭ ىشىندە يراننان اكەلۋ كەزىندە قجت مولشەرلەمەسى كولەمىنىڭ 25%-عا تومەندەۋىن بىلدىرەدى. تۇتاس العاندا، سۇرانىس جەلىسىنىڭ كوپشىلىگىندە بكت مولشەرلەمەسىنىڭ دەڭگەيى تومەن نەمەسە نولدىك بولىپ تابىلادى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي