BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

قازاقستاندىق ۇلەس ارتىپ كەلەدى

يندۋستريا جانە جاڭا تەحنولوگيالار مينيسترلىگى وتاندىق ٴونىم بويىنشا ارنايى مونيتورينگ جۇرگىزۋدە سوڭعى جىلدارى ەل ۇكىمەتى ەكونوميكاداعى بارلىق سالالاردا تاۋارلار مەن قىزمەت تۇرلەرى بويىنشا قازاقستاندىق ۇلەستى ارتتىرۋعا كوپ كۇش سالىپ وتىر. ويتكەنى ونى ىنتالاندىرۋدىڭ ارقاسىندا ەلدەگى ٴوندىرىس جاندانىپ، بۇل ٴوز كەزەگىندە ۇلتتىق يندۋستريانىڭ باسەكەلەستىگىن كۇشەيتەدى.
جۋىردا يندۋستريا جانە جاڭا تەحنولوگيالار مينيسترلىگىنىڭ جەرگىلىكتى ۇلەستى دامىتۋ جونىندەگى ۇلتتىق اگەنتتىگى ۇدەمەلى يندۋستريالىق-يننوۆاسيالىق دامۋ باعدارلاماسى اياسىندا جۇمىس ىستەيتىن مەملەكەتتىك ورگاندار، ۇلتتىق كومپانيالار مەن حولدينگتەر، جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلار جانە وسى باعدارلاما اياسىنداعى بارلىق كاسىپورىنداردىڭ 2010 جىلعى ەسەپتەرىن قورىتىندىلاپ، قازاقستاندىق ۇلەس بويىنشا العاشقى دەرەكتەرىن جاريا ەتتى. تومەندەگى 2010 جىلعى ماكروەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر - ۇدەمەلى يندۋستريالىق-يننوۆاسيالىق دامۋدىڭ مەملەكەتتىك باعدارلاماسى جۇمىس ىستەگەن العاشقى جىلدىڭ قورىتىندىسى. سوڭعى دەرەكتەر قازاقستان اۋماعىندا جۇمىس ىستەيتىن كاسىپورىنداردىڭ كوبەيگەنى مەن ىشكى جانە سىرتقى نارىقتاردا سۇرانىسى بار جاڭا ونىمدەر ٴوندىرىسىنىڭ ارتقانىن كورسەتەدى. ايتا كەتسەك، ەندى ۇلتتىق كومپانيالار مەن كاسىپورىنداردا قازاقستاندىق ۇلەس دەڭگەيىنە قاتىستى مۇنداي مونيتورينگ ۇنەمى جۇرگىزىلىپ وتىرماق. قاراستىرىلعان كومپانيالار بويىنشا تاۋارلار مەن قىزمەت تۇرلەرىندەگى قازاقستاندىق ۇلەس 2010 جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 59،23 پايىزدى قۇراعان ەكەن. ال قازاقستاندىق ۇلەس بويىنشا جالپى جاعداي تومەندەگى دياگراممادا كورسەتىلەدى: 2010 جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەتتىك ورگاندار مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جونىندەگى 994 كەلىسىمشارت بويىنشا ٴوز مىندەتتەمەلەرىن ورىنداپ، ولاردىڭ ساتىپ العان قازاقستاندىق تاۋارلارى مەن قىزمەت تۇرلەرى 542 223،9 ميلليون تەڭگەگە باعالانعان. ال ۇلتتىق كومپانيالار مەن حولدينگتەرگە كەلسەك، بۇل سالادا "قازاقستاندىق ۇلەس" اتتى ينتەرنەت-پورتالدىڭ قىزمەتى جوعارى باعالانۋدا. ٴقازىر بۇل پورتالدا 747 وتاندىق ٴوندىرۋشى مەن 17 819 تۇتىنۋشى تىركەلگەن. سونىمەن بىرگە، جۇيە قۇراۋشى 97 كومپانيانىڭ، 9 ۇلتتىق كومپانيانىڭ، الەۋمەتتىك-كاسىپكەرلىك جەتى كورپوراسيا مەن ەكى كونسەسسيونەردىڭ ساتىپ الىناتىن تاۋارلارى مەن قىزمەت تۇرلەرىنە قاتىستى دەرەكتەرى جاريالانعان. وتكەن جىلى ۇلتتىق كومپانيالار مەن حولدينگتەردىڭ قازاقستاندىق ۇلەس بويىنشا جاساسقان كەلىسىمشارتتارى 1،7 ميلليارد تەڭگەنى قۇراسا، بۇل ولاردىڭ ٴوز زارۋلىكتەرىنە جۇمساعان جالپى شىعىندارىنىڭ 50،3 پايىزىنا جەتىپتى. ال جۇيە قۇراۋشى كاسىپورىندارداعى قازاقستاندىق ۇلەس يندۋستريا جانە جاڭا تەحنولوگيالار مينيسترلىگىنىڭ دەرەگىنە سايكەس، 48،8 پايىزدى قۇراعان. كونسەسسيونەرلەر وتكەن جىلدىڭ 12 ايىندا تاۋار، جۇمىس پەن قىزمەت تۇرلەرىنە جالپى 739،5 ميلليون تەڭگە جۇمساسا، ونىڭ ىشىندەگى قازاقستاندىق ۇلەس 87،2 پايىزدى قۇراپتى. ٴبىر قىزىعى، تاۋارلار بويىنشا ەشقانداي قازاقستاندىق ٴونىم ساتىپ الىنباعان، ٴبىراق ەسەسىنە جۇمىستار مەن قىزمەت تۇرلەرىندەگى قازاقستاندىق ۇلەس 100 پايىزعا جەتكەن. جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلار ٴۇشىن دە بىلتىردان بەرى تاۋار مەن قىزمەت تۇرلەرىنىڭ ارنايى رەەسترى جۇمىس ىستەيدى. ٴقازىر بۇل رەەستردە تاۋار مەن قىزمەت ۇسىناتىن 9291 كاسىپورىن تىركەلسە، تاپسىرىس بەرۋشىلەردىڭ تىزىمىندە 387 كومپانيا بار ەكەن. جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلاردىڭ ساتىپ الۋىنداعى قازاقستاندىق ۇلەس كورسەتكىشى تومەندەگى كەستەدە كورسەتىلەدى: تاۋ-كەن ونەركاسىبى سالاسىندا 2010 جىلى 106،4 ميلليارد تەڭگەنىڭ جۇمىستارى ساتىپ الىندى. بۇل - 2009 جىلعى كورسەتكىشتەن 56 پايىزعا ارتىق، الايدا جۇمىستاردى ساتىپ الۋدا وتكەن جىلى قازاقستاندىق ۇلەستىڭ ازايعانى بايقالعان ەكەن. (2010 جىلى - 68،5%، 2009 جىلى - 91%). ال مۇناي-گاز كەشەنى بويىنشا تاۋارلار، جۇمىستار مەن قىزمەت تۇرلەرىن ساتىپ الۋعا جالپى 2 131 ميلليارد تەڭگە جۇمسالسا، ونىڭ ىشىندەگى قازاقستاندىق ۇلەس 69،7 پايىزدى قۇراعان. مارك سەلبيەۆ، استانا http://www.aikyn.kz/index.php؟option=com_content&task=view&id=6162&itemid=32

ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي