BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

مينيسترلiك بيۋدجەتتiڭ كiرiس بولiگiن ارتتىرۋ بويىنشا جۇمىس ىستەپ جاتىر – سۇلتانوۆ

قارجى مينيسترلiگi رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتiڭ كiرiس بولiگiن ارتتىرۋ بويىنشا شارالار جوسپارىن ازiرلەدi. بۇل تۋرالى قر قارجى مينيسترi باقىت سۇلتانوۆ «تەڭگەرiمدi جانە اشىق بيۋدجەت – ەلدiڭ ٴساتتi جانە تۇراقتى الەۋمەتتiك-ەكونوميكالىق دامۋىنىڭ كەپiلi» تاقىرىبىنداعى پارلامەنتتiك تىڭداۋ بارىسىندا ايتتى، دەپ حابارلايدى baq.kz تiلشiسi.

ب.سۇلتانوۆتىڭ ايتۋىنشا، قارجى مينيسترلiگi رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتiڭ كiرiس بولiگiن ارتتىرۋ بويىنشا شارالار جوسپارىن ازiرلەدi. جوسپارعا تiركەۋi جارامسىز بولىپ تانىلعان جالعان كاسiپورىندار مەن تۇلعالار كونتراگەنتتەرiمەن جۇمىس، سالىق تەكسەرىستەرىن جۇرگiزۋ، مەملەكەتتiك ساتىپ الۋلار قاتىسۋشىلارىمەن جۇمىس، جالعان كاسiپكەرلiك پەن ەكونوميكالىق كونترابانداعا قارسى ارەكەت ەتۋ اياسىندا شىعىندى وتەۋ بويىنشا كورسەتكiشتەردi جاقسارتۋ جانە ت.ب. جۇمىستار ەندi. سونداي-اق، مەملەكەتتiك اكiمشiلiك باقىلاۋدى تومەندەتۋ ماقساتىندا قارجى مينيسترلiگi بيۋدجەت پەن سالىق سالاسىندا «حالىقتىق باقىلاۋدى» بەلسەندi تۇردە پايدالانۋدا. بۇعان قوسا، مينيسترلiك ە-اۋديت باقىلاۋ جۇيەسiن ەنگiزبەك. جۇيەنi iرi سالىق تولەۋشiلەر ٴۇشiن 2019 جىلدىڭ 1 قاڭتارىندا ەنگiزۋ كوزدەلiپ وتىر.

«قازىرگى ۋاقىتتا مينيسترلىك مەملەكەتتىك قارجىنى – كىرىستەر، مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جانە جەكەشەلەندىرۋ باعىتتارى بويىنشا جاڭعىرتۋ بارىسىندا اۋقىمدى جۇمىس جۇرگىزىپ وتىر. باعىتتاردى ىسكە اسىرۋ جالپى ىشكى ٴونىمنىڭ سالىق سىيىمدىلىعىن كەڭەيتۋ، بيزنەستى جۇرگىزۋ شارتتارىن جاقسارتۋ، سىرتقى ساۋدا اينالىمىن جىلدامداتۋ، ەكونوميكاعا مەملەكەتتىڭ قاتىسۋىن قىسقارتۋ، سونداي-اق مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرىلاتىن بولادى. بۇدان باسقا، مەملەكەتتىك بيۋدجەت شىعىستارىنىڭ ٴبىر بولىگىن، مەملەكەتتىك-جەكەشە ارىپتەستىك قاعيداتتارىن قولدانا وتىرىپ، باسەكەلەس ورتاعا بەرۋ مۇمكىندىگى قارالۋدا. وسى شارالاردىڭ ارقاسىندا ٴبىز بەلگىلى ٴبىر مەرزىم ىشىندە بيۋدجەتكە ايتارلىقتاي «بوساتىلعان» شىعىستار الۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. ولار ٴبىلىم مەن عىلىم جانە عىلىمدى قاجەت ەتەتىن سالالاردى دامىتۋ ارقىلى ادامي كاپيتالدى دامىتۋعا قايتا باعىتتالاتىن بولادى»، - دەدi قارجى مينيسترi.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي