BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

ۇەۇ-عا ارنالعان سىياقىعا وتىنىمدەر بەرۋ جالعاسۋدا

قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى 2018 جىلعى 1 شىلدەدەن باستاپ ۇكىمەتتىك ەممەس ۇيىمدارعا ارنالعان سىيلىقاقىنى بەرۋ ٴۇشىن وتىنىمدەردى قابىلدايدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

قازاقستان رەسپۋبليكاسى قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگى ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدارعا ارنالعان سىيلىقاقىنى بەرۋگە كەلەسى باعىتتار بويىنشا كونكۋرس وتكىزۋ تۋرالى حابارلايدى:

1) ٴبىلىم بەرۋ، عىلىم، اقپارات، دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت سالاسىنداعى ماقساتتارعا قول جەتكىزۋ;

2) ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ، سالاماتتى ٴومىر سالتىن ناسيحاتتاۋ;

3) قورشاعان ورتانى قورعاۋ;

4) جاستار ساياساتى مەن بالالار باستامالارىن قولداۋ;

5) وتباسىلىق-دەموگرافيالىق جانە گەندەرلىك ماسەلەلەردى شەشۋگە جاردەمدەسۋ;

6) حالىقتىڭ الەۋمەتتىك تۇرعىدان وسال توپتارىن قولداۋ;

7) جەتىم بالالارعا، تولىق ەمەس جانە كوپبالالى وتباسىلارداعى بالالارعا كومەك كورسەتۋ;

8) حالىقتى ەڭبەكپەن قامتۋعا جاردەمدەسۋ;

9) ازاماتتار مەن ۇيىمداردىڭ قۇقىقتارىن، زاڭدى مۇددەلەرىن قورعاۋ;

10) مادەنيەت پەن ونەردى دامىتۋ;

11) تاريحي-مادەني مۇرانى قورعاۋ;

12) قوعامدىق كەلىسىمدى جانە ۇلتتىق بىرلىكتى نىعايتۋ;

13) وزدەرىنىڭ ەسەبىندە تۇرعان ادامدارعا الەۋمەتتىك-قۇقىقتىق كومەك كورسەتۋ كەزىندە پروباسيا قىزمەتتەرىنە جاردەمدەسۋ;

14) مەملەكەتتىك قىزمەتتەر كورسەتۋ ساپاسىنا قوعامدىق مونيتورينگ جۇرگىزۋ;

15) ازاماتتىق قوعامدى دامىتۋعا، ونىڭ ىشىندە ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار قىزمەتىنىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋعا جاردەمدەسۋ.

بايقاۋعا قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا تىركەلگەن جانە ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ دەرەكقورىنا مالىمەتتەر ۇسىنعان ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار قاتىسا الادى.

ٴبىر ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىم ٴبىر نوميناسيادان ارتىق سىيلىقاقىنى الۋعا ۇسىنىلا المايدى. سىيلىقاقى العاننان كەيىن ٴۇش جىل ىشىندە ونى الۋ ٴۇشىن قايتا ۇسىنۋعا جول بەرىلمەيدى.

ٴبىر نوميناسيا بويىنشا سىيلىقاقى ٴبىر نەمەسە ٴبىر مەزگىلدە بىرنەشە ۇمىتكەرگە بەرىلۋى مۇمكىن. بۇل جاعدايدا سىيلىقاقى ولاردىڭ اراسىندا تەڭ بولىنەدى.

سىيلىقاقىنى الۋ ٴۇشىن ٴوتىنىمدى ۇسىنۋعا ارنالعان تىزبە مىنالاردى قامتيدى:

1) ٴوتىنىش (وسى قاعيدالارعا 1-قوسىمشاعا سايكەس نىسان بويىنشا ٴبىرىنشى باسشى نەمەسە ونىڭ مىندەتىن اتقاراتىن ادام قول قويعان ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمنىڭ رەسمي بلانكىسىندە);

2) وسى قاعيدالارعا 2-قوسىمشاعا سايكەس سىيلىقاقىعا ۇمىتكەردىڭ ساۋالناماسى;

3) وسى قاعيدالارعا 3-قوسىمشاعا سايكەس سىيلىقاقىعا ۇمىتكەردىڭ قىزمەتى تۋرالى سيپاتتاما (راستايتىن ماتەريالدارمەن بىرگە);

4) سوڭعى 3 (ٴۇش) جىل ىشىندە ۇسىنىلعان باعىت بويىنشا ىسكە اسىرىلعان جوبالاردى جانە بىرلەسكەن جۇمىس بارىسىندا قول جەتكىزىلگەن ناتيجەلەردى راستاۋ ماقساتىندا بايلانىس دەرەكتەرى كورسەتىلگەن قوعامداستىق (ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار) جانە (نەمەسە) مەملەكەتتىك ورگاندار وكىلدەرىنىڭ ۇسىنىمدارى (ەكىدەن كەم ەمەس);

5) ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردى مەملەكەتتىك تىركەۋ (قايتا تىركەۋ) تۋرالى قۇرىلتاي قۇجاتتارىنىڭ جانە كۋالiگiنىڭ (انىقتامانىڭ) كوشىرمەلەرى;

6) بانك شوتىنىڭ بولۋى تۋرالى انىقتاما (ٴتۇپنۇسقا).

سىيلىقاقىنى الۋ ٴۇشىن ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردى ۇسىنۋ جونىندەگى وتىنىمدەرقازاقستان رەسپۋبليكاسى قوعامدىق دامۋ مينيسترلىگىنىڭ ازاماتتىق قوعام ىستەرى كوميتەتىنە قاعاز جانە ەلەكتروندى جەتكىزگىشتەردە (سd-ديسكىلەردە نە usb-فلەش-جيناقتاعىشتارىندا doc، docx، pdf فورماتىندا) 2018 جىلعى 1 شىلدەدەن باستاپ 1 قىركۇيەك ارالىعىندا كەلەسى مەكەنجاي بويىنشا قابىلدانادى: استانا قالاسى، ماڭگىلىك ەل داڭعىلى 8، «مينيسترلىكتەر ٴۇيى» عيماراتىنىڭ 15-كىرەبەرىسىندەگى 265-كابينەت. انىقتاما تەلەفوندارى: +7 (7172) 74 05 11، 74 09 97.

ەستەرىڭىزگە سالامىز، وسى جىلعى 13 ماۋسىمدا مەملەكەت باسشىسىمەن «قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ كەيبىر زاڭنامالىق اكتىلەرىنە كوممەرسيالىق ەمەس ۇيىمداردىڭ قىزمەتى ماسەلەلەرى بويىنشا وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلار ەنگىزۋ تۋرالى» زاڭىنا قول قويىلدى.

زاڭنىڭ قابىلدانۋىمەن سىيلىقاقى الۋعا ۇسىنۋعا ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمداردىڭ مۇمكىندىگى كەڭەيدى.

بۇرىن سىيلىقاقى الۋعا ۇسىنعاننان كەيىن ٴۇش جىل ىشىندە كونكۋرسقا قاتىسۋعا شەكتەۋ بولاتىن.

زاڭ قابىلدانعاننان كەيىن وتكەن جىلى سىيلىقاقى الۋعا ۇسىنىلعان، ٴبىراق جەڭىمپاز بولىپ تابىلماعان ۇكىمەتتىك ەمەس ۇيىمدار، كەلەسى جىلدارى دا سىيلىقاقى الۋعا ۇسىنۋعا مۇمكىندىك الادى.

قاعيداعا كەلەسى سىلتەمە بويىنشا ورنالاسقان https://diakom.gov.kz/kk/content/buyryktar


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي