BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

تاۋ-كەن كاسىپورىنداردىڭ 40%-ى يندۋستريا 4.0 تەحنولوگياسىنا كوشۋگە دايىن

فراۋنگوفەر اتىنداعىقولدانبالى زەرتتەۋلەر ينستيتۋتى مەن شۆەسيانىڭ تاۋ-كەن كلاستەرى ماماندارىجانە nokia كومپانياسىنىڭ ساراپشىلارى قازاقستان ونەركاسىبىنىڭيندۋستريا 4.0 تەحنولوگياسىنا ٴوتۋ دايىندىعى بويىنشا تالداۋ جۇرگىزدى. قر ينۆەستيسيالار جانە دامۋ ٴبىرىنشى ۆيسە-مينيسترى اليك ايداربايەۆتىڭ ايتۋىنشا، يندۋستريا 4.0-گە كوشۋگە دايىن وڭدەۋ ونەركاسىبى مەن تمك كاسىپورىندارىنىڭ 600-دەن استامى زەرتتەلدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى قر يدم ٴباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

«زەرتتەۋ ناتيجەلەرى بويىنشا وتاندىق ونەركاسىپتى اۆتوماتتاندىرۋ مەن سيفرلاندىرۋ تۇرعىسىنان ايتارلىقتاي مۇمكىندىكتەر بار ەكەنى انىقتالدى. وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ شامامەن 20%-ى يندۋستريا 4.0 تەحنولوگيالارىن ەنگىزۋگە قاجەتتى تەحنولوگيالىق، ۇيىمداستىرۋشىلىق جانە كادرلىق بازاعا يە. تاۋ-كەن ونەركاسىبىندە جاعداي الدەقايدا جاقسى. وندا بۇل كورسەتكىش شامامەن 40%»،-دەدى اليك ايداربايەۆ.

سونداي-اق، تالداۋ بارىسىندا، يندۋستريا 4.0 ەلەمەنتتەرىن ەنگىزۋگە كەدەرگى بولاتىن فاتورلار انىقتالدى.

بۇعان سيفرلاندىرۋدىڭ ەكونوميكالىق ارتىقشىلىقتارىن تۇسىنبەۋ، سيفرلاندىرۋداعى اۆتوماتتاندىرىلعان وتاندىق ازىرلەمەلەردىڭ جانە قۇزىرەتتىلىكتەردىڭ ناشار دامۋى، بىلىكتى كادرلاردىڭ جەتىسپەۋشىلىگى، قارجىلىق رەسۋرستاردىڭ شەكتەۋلىلىگى جانە ينفراقۇرىلىمدىق شەكتەۋلەر جاتادى.

يندۋستريا 4.0 تەحنولوگياسىن ەنگىزۋدى كەڭىنەن تانىتۋ جانە بيزنەستكە سەپتەسۋ ٴۇشىن كورسەتىلىم الاڭىنا اينالاتىن سيفرلى فابريكالار قۇرىلادى.

«جىل سوڭىنا دەيىن پيلوتتىق جوبانى ىسكە اسىراتىن كاسىپورىندار ىرىكتەلەدى. مۇنداعى ىرىكتەۋ كريتەرييلەرىنە ٴوندىرىستىڭ تەحنيكالىق جاعدايىنا عانا ەمەس، كاسىپورىننىڭ ٴوزى سيفرلىق تەحنولوگيالاردى ودان ٴارى ەنگىزۋگە جانە كاسىپتىك داعدىلاردى دامىتۋ دايىندىعى، كادرلاردىڭ بىلىكتىلىگى دە كىرەدى. ٴاربىر تاڭدالعان كاسىپورىن ٴۇشىن كەشەندى تەحنيكالىق اۋديت وتكىزىلەدى. بۇل ٴار جاعدايدا سيفرلاۋ مۇمكىندىگىن كورسەتەدى. تيىسىنشە، سيفرلاندىرۋ ٴۇشىن ٴتيىستى جول كارتالارى ازىرلەنەتىن بولادى»،-دەدى ٴبىرىنشى ۆيسە-مينيستر.

بۇل جوبانى جۇزەگە اسىرۋ: وتاندىق تەحنيكالىق مامانداردىڭ قۇزىرەتتىلىگىن ارتتىرادى جانە ناقتى جوبالاردى ىسكە اسىرۋ تاجىريبەسىنە پراكتيكالىق كەدەرگىلەردى انىقتايدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي