BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 377.62 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 426.03 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.67
استانا:

قازاقستان قور بيرجاسى مەن ماسكەۋ بيرجاسى ستراتەگيالىق ارىپتەستىك تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى

بۇگىن الماتىدا قازاقستان قور بيرجاسى (kase) مەن ماسكەۋ بيرجاسى (moex) ستراتەگيالىق ارىپتەستىك تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

ۇلتتىق بانكتىڭ دەرەگىنشە، كەلىسىم ماسكەۋ بيرجاسىنىڭ kase جارعىلىق كاپيتالىنىڭ 20%-عا دەيىنگى كولەمىن 2019 جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ەكى كەزەڭمەن ساتىپ الۋىن كوزدەيدى.

بيرجالار ىنتىماقتاستىعىنىڭ نەگىزگى ماقساتتارى قازاقستاننىڭ جانە رەسەيدىڭ ساۋدا-ساتتىق قاتىسۋشىلارىنا جانە ينۆەستورلارعا ەكى ەلدىڭ نارىقتارىنا ٴوزارا كىرۋىنە مۇمكىندىك بەرۋ، ورتالىق كونتراگەنت ينستيتۋتىن دامىتۋ ەسەبىنەن ينفراقۇرىلىمنىڭ سەنىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە نارىقتىق تاۋەكەلدەردى تومەندەتۋ، kase نارىقتارىنىڭ، كليرينگتىڭ، تاۋەكەلدەردى باسقارۋدىڭ تيىمدىلىگىن ارتتىرۋ جانە جاڭا بيرجا قۇرالدارىن جاساۋ ماقساتىندا ماسكەۋ بيرجاسىنىڭ ساراپتاماسىن جانە ساۋدا-كليرينگتىك تەحنولوگيالارىن پايدالانۋ، ٴkase-نىڭ جاريا نارىققا شىعۋىنا جاردەمدەسۋ جانە ٴkase-نىڭ اكسيالارىن باستاپقى ورنالاستىرۋ ٴۇشىن ماسكەۋ بيرجاسىنىڭ تاجىريبەسىن پايدالانۋ.

قازاقستان ۇلتتىق بانكىنىڭ ٴتوراعاسى دانيار اقىشەۆ ٴوزىنىڭ قۇتتىقتاۋ سوزىندە كەلىسىمگە قول قويۋدىڭ ٴوزارا ٴىس-قيمىل جاساۋدى تەرەڭدەتۋدىڭ جانە قارجى نارىعىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن كەڭەيتۋدەگى كەزەكتى قادام بولاتىنىن اتاپ ٴوتتى.

«ٴبىز ەلدەرىمىزدىڭ اراسىندا قارجىلىق قىزمەتتەردىڭ جانە كاپيتالدىڭ ەركىن قوزعالۋىن قامتاماسىز ەتۋگە تىرىسۋدامىز جانە بۇل ونى ىسكە اسىرۋدىڭ ماڭىزدى قادامدارىنىڭ ٴبىرى. ماسكەۋ بيرجاسى ارقىلى ٴبىز قازاقستان قور بيرجاسى ٴۇشىن سەنىمدى ٴارى ستراتەگيالىق ارىپتەستى ايقىنداعانىمىزعا سەنىمدىمىز. ٴوز كەزەگىندە، ماسكەۋ بيرجاسى قازاقستان قور بيرجاسى ارقىلى وزىنە ايتارلىقتاي سەنىمدى ارىپتەستى تاپتى دەگىم كەلەدى. بۇل نارىقتىڭ بارلىق قاتىسۋشىلارى ٴۇشىن مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋگە، ال ماسكەۋ بيرجاسى ٴۇشىن كەڭەيۋ بازاسىن قۇرۋعا جانە قاجەتتى رەزەرۆتىك قۋاتىنىڭ بولۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەدى د.اقىشەۆ.

ۇلتتىق بانك باسشىسى ماسكەۋ بيرجاسىنىڭ قىسقا مەرزىم ىشىندە قارجى رەتتەۋشىسىنىڭ جانە نارىققا قاتىسۋشىلاردىڭ قور نارىعىن ەكونوميكانىڭ ناقتى سەكتورىن قارجىلاندىرۋدىڭ جانە ۇزاق مەرزىمدى ينۆەستيسيالار تارتۋدىڭ ٴتيىمدى ارناسىنا اينالدىرا الۋىنىڭ رەسەيدەگى ەڭ ٴساتتى مىسالدارىنىڭ ٴبىرى بولىپ تابىلاتىنىن دا اتاپ ٴوتتى.

«ٴبىز ماسكەۋ بيرجاسىنىڭ نوۋ-حاۋى قازاقستاندا دا جىلدام ىسكە اسىرىلادى دەپ سەنەمىز. ۇلتتىق بانك قازاقستان قور بيرجاسىمەن بىرلەسىپ ٴبىرقاتار، ونىڭ ىشىندە ماسكەۋ بيرجاسىمەن كونسۋلتاسيالار شەڭبەرىندە باستامالاردى ىسكە اسىردى.

ٴبىز ت+1 سحەماسى بويىنشا ۆاليۋتالىق ساۋدا-ساتتىققا كوشتىك. 1 قازاننان باستاپ قازاقستان قور بيرجاسى ۆاليۋتا نارىعىندا ورتالىق كونتراگەنت بولدى. جاقىن ۋاقىتتا ۇلتتىق بانكتىڭ قىسقا مەرزىمدى نوتتارىمەن جانە قارجى مينيسترلىگىنىڭ مەملەكەتتىك باعالى قاعازدارىمەن مامىلەلەر ٴۇشىن ت+2 سحەماسى بويىنشا ەسەپتەۋدى ەنگىزەمىز. ورتالىق كونتراگەنت بازاسىندا ٴبىز ۆاليۋتالىق تاۋەكەلدەردى حەدجيرلەۋ، ونىڭ ىشىندە 1 جىلعا دەيىنگى مەرزىممەن ۆاليۋتالىق سۆوپتاردى وتكىزۋ مۇمكىندىكتەرىنىڭ تەتىكتەرىن ازىرلەپ جاتىرمىز»، - دەدى د.اقىشەۆ.

ماسكەۋ بيرجاسىنىڭ باسقارما ٴتوراعاسى الەكساندر افاناسەۆ ەۋرازيا ەكونوميكالىق وداعىنىڭ ەكى ٴىرى قارجى نارىقتارىنىڭ كوشباسشى ينفراقۇرىلىمدىق ۇيىمى – ماسكەۋ بيرجاسى مەن kase كەلىسىمى – ەاەو-نى دامىتۋداعى ماڭىزدى قادام ەكەنىن اتاپ ٴوتتى. «رەسەي مەن قازاقستاننىڭ قارجى نارىقتارىن رەتتەۋدى جانە ينفراقۇرىلىمىن جاقىنداستىرۋ ەلدەرىمىزدىڭ ەميتەنتتەرىنە بيزنەستى قارجىلاندىرۋ ٴۇشىن جاريا نارىققا تيىمدىرەك كاپيتال تارتۋعا، ال ينۆەستورلارعا شىعاسىلارى مەن تاۋەكەلدەرىن تومەندەتىپ، قاراجات سالۋدىڭ مۇمكىندىكتەرىن ايتارلىقتاي كەڭەيتۋگە مۇمكىندىك بەرەدى. ەلدەرىمىزدىڭ تاريحي جانە ەكونوميكالىق جاقىندىعى ماسكەۋ بيرجاسىنىڭ بيرجا ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋداعى، ىشكى جانە سىرتقى سۇرانىستى ارتتىرۋداعى جانە قارجى نارىعىنىڭ وتىمدىلىگىن ۇلعايتۋداعى تابىستى تاجريبەسىنىڭ ٴkase-نى دامىتۋ ٴۇشىن ايتارلىقتاي ٴتيىمدى بولىپ، قازاقستاننىڭ جاريا كاپيتالى نارىعىنىڭ ايتارلىقتاي وسۋىنە ىقپال ەتەتىن بولادى دەگەن سەنىمدىلىكتى بەرەدى»، - دەدى ا. افاناسەۆ.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي