BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

قىركۇيەكتەن باستاپ مۇعالىمدەرگە كاتەگوريالارىنا سايكەس قوسىمشا اقى تولەنەدى

بۇل تۋرالى 2018-2019 وقۋ جىلىنا دايىندىق تۋرالى ٴباسپاسوز ٴماسليحاتىن وتكىزگەن قر ٴبىلىم جانە عىلىم ٴمينيسترى ەرلان ساعاديەۆ مالىمدەى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

"مينيسترلىك ٴوز تاراپىنان پەداگوگتار تولتىرۋعا ٴتيىس قۇجاتتاردىڭ تىزبەسىن العاش رەت بەكىتتى. ول تەك 5 قۇجات، ودان باسقا مۇعالىمدەردەن ەشقانداي ەسەپ، ەشقانداي قاعاز سۇرالماۋى ٴتيىس. جاڭا وقۋ جىلىنان باستاپ ۇبت-عا قاتىسۋ مىندەتىنەن مۇعالىمدەردى بوساتۋ تالقىلانۋدا. مينيسترلىك ونى قولدايدى. ٴمۇعالىم تەك ساپالى ٴبىلىم بەرۋمەن اينالىسۋى كەرەك. مەكتەپتەردىڭ ۇبت بويىنشا رەيتينگىن دە الىپ تاستادىق" - دەيدى مينيستر.

سونىمەن قاتار مينيستر ۇستازدارعا تولەنەتىن جالاقى جانە اتتەستاتتاۋ بويىنشا قانداي جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقاندىعى تۋرالى ايتتى.

"بارلىقتارىڭىز بىلەسىزدەر، جاڭارتىلعان ٴبىلىم بەرۋ مازمۇنى بويىنشا ساباق بەرەتىن 205 مىڭ (67%) ٴمۇعالىمنىڭ جالاقىسى 30%-عا كوبەيدى. جانە بيىل پەداگوگتاردى اتتەستاتتاۋدىڭ جاڭا جۇيەسى ەنگىزىلدى. ول بىلىكتىلىك ساناتتارى ٴۇشىن لاۋازىمدىق جالاقىعا 30-دان 50%-عا دەيىن قوسىمشا ۇستەماقىنى قاراستىرادى. اتتەستاتتاۋعا مامىر ايىندا 60 مىڭعا جۋىق ٴمۇعالىم قاتىسىپ، ولاردىڭ ىشىنەن 36 مىڭنان استامى اتتەستاسيادان ٴوتتى. ولار 63%-دى قۇرادى. وسى جىلدىڭ قىركۇيەك ايىنان باستاپ جاڭا اتتەستاسيا تارتىبىنەن وتكەن مۇعالىمدەرگە كاتەگوريالارىنا سايكەس قوسىمشا اقى تولەنەدى" - دەدى ەرلان ساعاديەۆ.

ٴمينيستردىڭ ايتۋىنا قاراعاندا ۇستازداردى تەگىن كۋرسپەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسى دە دۇرىس جولعا قويىلعان.

"بيىلعى جىلى 110 مىڭنان استام پەداگوگ رەسپۋبليكالىق بيۋدجەت ەسەبىنەن بىلىكتىلىكتى ارتتىرۋ كۋرستارىنان وتۋدە. 8 مىڭنان استام ٴپان ٴمۇعالىمى جەكە پاندەردى اعىلشىن تىلىندە وقىتۋ ٴۇشىن تىلدىك كۋرستاردا وقىپ جاتىر. ولاردىڭ 5 مىڭعا جۋىعى وسى وقۋ جىلىنان باستاپ ساباق بەرۋگە كىرىسەدى. «ۇستاز» ورتالىعى بارلىق وڭىرلەردە اعىلشىن تىلىندە ساباق بەرە باستايتىن ٴتورت جارىم مىڭنان استام ٴمۇعالىم ٴۇشىن مەنتورلىق ارقىلى قولداۋ جاسايدى. ٴبىر جىل بويى بۇل مۇعالىمدەردى تولىعىمەن قولداپ، ۇيرەتىپ، ساباقتارىنا قاتىسىپ، ناقتى كومەك كورسەتىلەتىن بولادى" - دەيدى ول.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي