BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

قوجامجاروۆ پروكۋرورلاردى تاۋەلسىزدىك كۇنىمەن قۇتتىقتادى

استانا، baq.kz. بۇگىن باس پروكۋراتۋرادا قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاۋەلسىزدىك rۇنىنە ارنالعان سالتاناتتى جينالىس بولىپ ٴوتتى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتى حابارلادى.

باس پروكۋرور قايرات قوجامجاروۆ قىزمەتكەرلەردى قۇتتىقتاي وتىرىپ، ەلىمىزدىڭ تاۋەلسىزدىك جىلدارى ىشىندەگى تابىستارى مەن جەتىستىكتەرىن، ەلباسى نۇرسۇلتان نازاربايەۆتىڭ مەملەكەتتىلىكتى قالىپتاستىرۋ مەن دامىتۋداعى ٴرولىن، سونداي-اق قۇقىق قورعاۋ ورگانى رەتىندە پروكۋراتۋرا مارتەبەسىنىڭ نىعايعانىن اتاپ ٴوتتى.

ول مەملەكەت باسشىسىنىڭ ۆەدومستۆونىڭ الدىنا قويعان مىندەتتەرىنىڭ تابىسپەن ىسكە اسىرىلىپ كەلە جاتقانىنا توقتالدى.

«تەك اعىمداعى جىلدىڭ وزىندە عانا باس پروكۋراتۋرا حالىق ٴۇشىن ماڭىزى ەرەكشە ٴبىلىم بەرۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋ، ەڭبەك جانە تاريف بەلگىلەۋ سالالارىندا اۋقىمدى تەكسەرۋلەر جۇرگىزدى. قاداعالاۋ شارالارىنىڭ ناتيجەسىندە مەملەكەت كىرىسىنە 34 ملرد تەڭگە، سونداي-اق سوماسى 12 ملرد تەڭگە مۇلىك ٴوندىرىلدى. بارلىعى 17 مىڭ قىزمەتكەرگە ەكى ملرد تەڭگە سوماسىنداعى بەرەشەكتىڭ تولەنۋى قامتاماسىز ەتىلدى»، - دەپ اتاپ كورسەتتى باس پروكۋرور.

تاۋەلسىزدىك كۇنىن مەرەكەلەۋ قۇرمەتىنە قىزمەتتىك پارىزىن ۇلگىلى ورىنداعانى، زاڭدىلىق پەن قۇقىق ٴتارتىبىن قامتاماسىز ەتۋ كەزىندەگى باتىلدىعى مەن جانقيارلىعى ٴۇشىن مىنا ادامدار مەملەكەت باسشىسىنىڭ جارلىعىمەن مەملەكەتتىك ناگرادالارعا يە بولدى:

ii دارەجەلى «داڭق» وردەنىمەن – باس پروكۋراتۋرا قىزمەتىنىڭ باستىعى باۋىرجان مىرزاكەروۆ پەن الماتى قالاسىنىڭ پروكۋرورى بەرىك جۇيرىكتايەۆ ناگرادتالدى;

ii دارەجەلى «ايبىن» وردەنىمەن – تۇركىستان وبلىسىنىڭ پروكۋرورى نۇرعالىم ٴابدىروۆ پەن باس پروكۋروردىڭ اعا كومەكشىسى باۋىرجان قۇرمانوۆ;

«قۇرمەت» وردەنىمەن – باس كولىك پروكۋرورىنىڭ ٴبىرىنشى ورىنباسارى جازيرا نۇرلىبەكوۆا;

«جاۋىنگەرلىك ەرلىگى ٴۇشىن» مەدالىمەن – باس پروكۋراتۋرا قىزمەتى باستىعىنىڭ ورىنباسارى ريزابەك وجاروۆ، باس پروكۋروردىڭ اعا كومەكشىلەرى نۇرلىبەك ٴسابيتوۆ، ازامات سارعازين، ينديرا سەيىتقاسىموۆا، باس پروكۋراتۋرا قىزمەتى باسقارمالارىنىڭ باستىقتارى دارحان تولەۋوۆ پەن سەرىكجان مىرزالى، اتىراۋ قالاسىنىڭ پروكۋرورى رۋفات قۇتتىقوۆ، استانا قالالىق پروكۋراتۋراسىنىڭ باسقارما باستىعى جەڭىس پىرىمبەك، الماتى وبلىستىق پروكۋراتۋراسىنىڭ باسقارما باستىعى دۋلات مۇقانوۆ، قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ جونىندەگى كوميتەتى ماڭعىستاۋ وبلىسى بويىنشا باسقارماسىنىڭ باستىعى تالعات ۋاليەۆ;

قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ قۇرمەت گراموتاسىمەن – باس پروكۋراتۋرا قىزمەتى باسقارماسىنىڭ باستىعى ساكەن سامەت، باس پروكۋروردىڭ كومەكشىسى باۋىرجان جۇماقانوۆ، باس پروكۋراتۋرا قىزمەتى باسقارماسىنىڭ اعا پروكۋرورى مەرۋەرت سپابەكوۆا، شىمكەنت قالاسى اباي اۋدانىنىڭ پروكۋرورى جاسۇلان ٴادىلباي ۇلى، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى اكادەمياسى اپپاراتىنىڭ باسشىسى ەرۋلان حاسەنوۆ، باس اسكەري پروكۋراتۋرا اپپاراتىنىڭ باسشىسى ارمان قاپەزوۆ، قۇقىقتىق ستاتيستيكا جانە ارنايى ەسەپكە الۋ جونىندەگى كوميتەتى ٴبولىمىنىڭ اعا پروكۋرورى شىنار حاسەنوۆا، ەكىباستۇز قالاسى پروكۋراتۋراسىنىڭ اعا پروكۋرورى اننا كوزلوۆا ناگرادتالدى.

باس پروكۋرور ناگرادتالعاندارعا زاڭدىلىقتى نىعايتۋعا قوسقان ۇلەسى ٴۇشىن العىس ايتىپ، جۇمىستا ودان ٴارى تابىستار تىلەدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي