BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 379.36 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 424.47 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.88
استانا:

ەقىۇ-نىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىندا قۇرىلعانىنا 20 جىل

فوتو: Автор

بۇگىن استانادا «ەقىۇ-نىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى 20 جىلى: ىنتىماقتاستىق جانە جەتىستىكتەر» حالىقارالىق كونفەرەنسياسى ٴوتتى، دەپ xابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

جاھاندىق الەمدەگى ەقىۇ-نىڭ ٴرولى جانە ونىڭ 20 جىلدىق ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىعى، قازاقستان رەسپۋبليكاسىمەن قارىم-قاتىناسى جايىندا قازاقستاندىق جانە xالىقارالىق ساياساتكەرلەر، ديپلوماتيالىق وكىلدىكتەر مەن ساراپشىلاردىڭ قاتىسۋىمەن كونفەرەنىيا ٴوتتى.

«ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ قازاقستانداعى قىزمەتىنىڭ 20 جىلدىعىنا وراي ٴوتىپ وتىرعان ٴىس-شاراعا قاتىسۋىعا مەن وتە قاتتى قۋانىشتىمىن. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇڭعىش پرەزيدەنتى – ەلباسىنىڭ كىتاپحاناسىنا جانە قورىنا ٴوز تاراپىمنان العىسىمدى بىلدىرەمىن. ەقىۇ-نىڭ دامۋى ول قازاقستاننىڭ دامۋى، سىرتقى ساياسات بوستاندىعىنىڭ دامۋى. ەلىمىز 2010 جىلى بۇل ۇيىمعا ٴتوراعالىق ەتكەن. سول كەزدە ەلباسى ٴوز سوزىندە ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق ۇيىمىنىڭ ەۋرازيا قۇرلىعىن سەنىم، ٴداستۇر ، اشىقتىق جانە توزىمدىلىك سىندى جالپى قۇندىلىقتارعا نەگىزدەلگەن ورتاق كەڭىستىككە اينالدىرۋدىڭ ماڭىزى زور ەكەنىن اتاپ وتكەن. ۇيىم ٴبىزدىڭ تاۋەلسىزدىككە قول جەتكىزگەن جىلدارى ٴوزىنىڭ باي تاجىريبيەسىمەن، ٴبىلىمى مەن الدىڭعى قاتارلى جەتىستىكتەرىمەن ٴبولىستى. قوعامىمىزدىڭ ٴتۇرلى سالالارى نىق اياقتانۋىنا سەپتىگىن تيگىزدى. قازىرگى تاڭدا ەلىمىز ۇيىمنىڭ سەنىمدى ارىپتەسىنە اينالىپ، جان-جاقتى دامۋىنا ٴوز ۇلەسىن قوسۋدا. كەشەگى جولداۋدى ىسكە اۋىرۋدا دا ۇيىمنىڭ ٴرولى ەرەكشە»، - دەيدى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ سىرتقى ىستەر ٴمينيستىرى قايرات ٴابدىراحمانوۆ.

ەقىۇ-نىڭ قازاقستانداعى قىزمەتىنە ارنالعان كورمە ۇيىمداستىرىلعان. وعان سىرتتان كەلگەن ەلشىلەر، ساياساتكەرلەر، ساراپشىلار جانە كەلگەن قوناقتار كورۋگە مۇمكىندىك الدى.

«ەلىمىزدە ۇيىمنىڭ اتقارىپ جاتقان جۇمىستارى وتە كوپ. سولاردىڭ ىشىندە مەنىڭ ەرەكشەسى اتاپ وتەتىنىم: الىستاعى قازاق اۋىلدارىمەن جۇمىس. ەستەرىڭىزدە بولسىن، الىستاعى ەلدى مەكەندەردى كەمسىتۋگە بولمايدى. ول جەردە تۇراتىن حالىقتاردىڭ اقپارات الۋ قۇقىعى الدەقايدا تومەن دەڭگەيدە، سوندىقتان وسى ۇيىم ەلباسىنىڭ ادام قۇقىعى جونىندەگى ۇسىنىسىن قولداپ، قازىرگى كەزدە ٴبىز قازاقستاننىڭ 13 وڭىرىندە الىس اۋىلداردا ادام قۇقىعىنىڭ قورعالۋى، حالىقارالىق جانە ۇلتتىق مەحانيزىمىمەن جۇمىس جاساپ جاتىرمىز. قازىرگى كەزدە وسى قازان ايىنىڭ 16-19 ارالىعىندا شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ ۇلان اۋدانىندا، قاسىم قايسەنوۆ اۋىلىندا جانە گلۋبوكيي اۋدانىندا سەمينار وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. سەمينار ناتيجەسىندە كوپتەگەن ازاماتتار داۋ-دامايسىز، سوتقا دا بارماي، اكىمشىلىككە دە بارماي ٴوز قۇقىقتارىن قورعاي الاتىن دەڭگەيگە جەتكىزدىك. بۇل – ەقىۇ-نىڭ قازاقستاندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىستارىنان ٴبىر عانا مىسال»، - دەيدى قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەزيدەنتىنىڭ جانىنداعى ادام قۇقىعى جونىندەگى حاتشىسى تاستەمىر ابىشەۆ

ەۋروپاداعى قاۋىپسىزدىك جانە ىنتىماقتاستىق جونىندەگى ۇيىم قۇرامىنا سولتۇستىك امەريكا، ەۋروپا مەن ازيانىڭ 57 قاتىسۋشى مەملەكەتتەرىن بىرىكتىرىپ، قاۋىپسىزدىك ماسەلەرىمەن اينالىساتىن جانە حالقىنىڭ سانى ميلليارد ادامنان اساتىن كەڭىستىكتە بەيبىتشىلىك، دەموكراتيا مەن تۇراقتىلىقتى قامتاماسسىز ەتۋگە بايلانىستى جاسايتىن الەمدەگى ەڭ ٴىرى ايماقتىق ۇيىم.

فوتولار: اۆتور


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي