BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 378.54 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 429.79 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.72
استانا:

الماتى وبلىسىندا استانا كۇندەرى وتەدى

ەلوردالىق ارتيستەردىڭ ەلىمىزدىڭ باس قالاسىنىڭ 20 جىلدىعىنىڭ قۇرمەتىنە قازاقستاننىڭ قالالارى بويىنشا ۇلكەن گاسترولدىك تۋرى جالعاسۋدا. 16 قىركۇيەكتە استانانىڭ كۇندەرى تالدىقورعاندا باستالادى، دەپ حابارلايدى ۆaq.kz اقپارات اگەنتتىگى.

كەشكە مۋزىكا ونەرىن باعالاۋشىلار ٴۇشىن ناعىز توسىن سىي جاسالادى – ٴىلياس جانسۇگىروۆ اتىنداعى مادەنيەت سارايىندا ع. جۇبانوۆا اتىنداعى مەملەكەتتىك ىشەكتى اسپاپتار كۆارتەتىنىڭ « ۇلى دالا اۋەندەرى» اتتى كونسەرتى. باعدارلاما اياسىندا شۋبەرتتىڭ، گايدننىڭ، ٴبروديننىڭ، جۇبانوۆتىڭ، جايىموۆتىڭ، تاتتىمبەت پەن قۇرمانعازىنىڭ شىعارمالارى ورىندالادى. كونسەرت ساعات 19.00-دە باستالادى.

كەلەسى كۇنى وسى زالدا استانا قالاسىنىڭ مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونياسى ۇجىمدارىنىڭ قاتىسۋىمەن «استانادان اق تىلەك» كونسەرت وتەدى. اتاپ ايتقاندا، «قورقىت» ٴداستۇرلى ساز توبى، ەسترادالىق بي، «شالقىما» بي انسامبلدەرى، سونداي-اق كلاسسيكالىق، ەسترادالىق ۆوكال جانە حالىق ٴان ٴبولىمى سوليستتەرى ٴوز ونەرلەرىن كورسەتەدى.

18 قىركۇيەك كۇنى ساعات 19.00-دە ٴىلياس جانسۇگىروۆ اتىنداعى مادەنيەت سارايىندا استانا قالاسىنىڭ مەملەكەتتىك اكادەميالىق فيلارمونياسىنىڭ قازاق وركەسترى جانە حالىق ٴان ٴبولىمى سوليستەرىنىڭ قاتىسۋىمەن «جىر اتاسى – قابان جىراۋ» اتتى ادەبي-مۋزىكالىق كەش ۇيىمداستىرىلادى.

ەكى كۇننىڭ ىشىندە ب. ريموۆا اتىنداعى تالدىقورعان دراما تەاترىنىڭ ساحناسىندا م.گوركيي اتىنداعى مەملەكەتتىك اكادەميالىق ورىس دراما تەاترىنىڭ ارتيستەرى ٴوز قويىلىمدارىن كورسەتەدى. رەپەرتۋار ەرەسەكتەردى دە، بالالاردى دا قۋانتادى.

18 قىركۇيەك 19:00-دە كورەرمەندەر تاريxتاعى ايگىلى پارسى حانى كير مەن ساقتاردىڭ شايقاسىن تاماشالاي الادى. قازاق xاندىعىنىڭ قۇرىلۋىنا 550 جىل تولۋىنا ارنالعان قويىلىم نازىك جاندى،ٴتوزىمدى ايەل جانە ٴوز xالقىنىڭ ازاتتىعى ٴۇشىن بارىنە دايىن ەرجۇرەك جاۋىنگەر-انا توميريس پاتشايىم جايىندا باياندايدى. درامانىڭ قويۋشى رەجيسسەرى قر ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى، "تارلان" پرەمياسىنىڭ لاۋرەاتى گۇلسينا مەرعاليەۆا; قويۋشى-سۋرەتشى - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ «مادەنيەت قايراتكەرى» قانات ماقسۇتوۆ.

استانالىقتار جاس كورەرمەنگە ا.اناتولەۆتىڭ «سنەجنايا كورولەۆا» ەرتەگىسىن كورسەتەدى. گانس حريستيان اندەرسەن جازعان ەرتەگىدەگىدەي باتىل گەردا باۋىرى كايدى جاۋىز سيقىرشىدان قۇتقارۋ ٴۇشىن كوپ سىننان وتەدى. باستالۋى 19 قىركۇيەك ساعات 11.00.

سوڭعى گاسترولدىك كەشتە گوركيي تەاترىنىڭ وكىلدەرى تالدىقورعاندىقتاردىڭ نازارىنا ك.ليۋدۆيگتىڭ «پريمادوننى» كومەدياسىن ۇسىنادى. قر ەڭبەك سىڭىرگەن ٴارتىسى، رەجيسسەر بەكبولات پارمانوۆتىڭ جانە قويۋشى-سۋرەتشى قانات ماقسۇتوۆتىڭ قويىلىمى بايلار الەمىنىڭ قۇپيالارى مەن شىتىرمانى جايلى اڭگىمەلەيدى.

ٴۇش كۇن بويى كوركەمسۋرەت گالەرەياسىندا تاڭعى ساعات 10.00-دەن كەشكى 18.00-گە دەيىن «اق تىلەكپەن، استانا» كورمەسى جۇمىس ىستەيدى. ەكسپوزيسياعا وتاندىق سۋرەتشىلەردىڭ 100-دەن اسا تۋىندىسى شىعارىلادى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي