BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

بالاباقشا دا ، باسپانا دا كوبەيۋدە

ٴوڭىر باسشىسى ەرىك سۇلتانوۆ وبلىس ورتالىعىنداعى قۇرىلىس الاڭدارىندا بولىپ، ٴبىرىنشى كەزەكتە جاڭادان سالىنىپ جاتقان بالاباقشالارعا نازار اۋداردى. جۇمىسشى كەنتىندە “سولقازەنەرگو” اق مەملەكەتتىك-جەكەمەنشىكتىك سەرىكتەستىك اياسىندا 320 ورىندىق بالاباقشانىڭ قۇرىلىسىن جۇرگىزۋدە. ونىڭ مەردىگەرى – استانالىق “اقمولا ەنەرگيا جوندەۋ” جشس. كومپانيانىڭ پرورابى يسكاندەر دالدابايەۆ ٴوڭىر باسشىسىن قۇرىلىس الاڭىندا اتقارىلىپ جاتقان جۇمىسپەن تانىستىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، نىساندا 70 ادام ەڭبەك ەتۋدە. 10 تامىزدا ينجەنەرلىك جەلىلەردى تارتۋعا كىرىسىپ، ايدىڭ سوڭىنا دەيىن عيماراتتىڭ قابىرعالارىن تۇرعىزباق. ٴوڭىر باسشىسى قۇرىلىس قارقىنىن ارتتىرۋدى ۇسىندى. – ينجەنەرلىك جەلىلەر تارتۋدى قاتار جۇرگىزە وتىرىپ، قىركۇيەك ايىنىڭ سوڭىنا قاراي اۋقىمدى قۇرىلىس جۇرگىزۋگە كوشۋ قاجەت. ٴسويتىپ، 15 قىركۇيەك پەن 15 قازان ارالىعىندا قۇرىلىس الاڭىن اباتتاندىرۋدى قولعا الۋ كەرەك، – دەدى ەرىك حامزا ۇلى. الماتى كوشەسى، 4 مەكەنجايىندا 280 ورىندىق بالاباقشا سالىنۋدا. وبلىس اكىمى ينجەنەرلىك جەلىلەردى دەر كەزىندە تارتۋعا، قىركۇيەك-قازان ايلارىندا اۋماقتى اباتتاندىرۋمەن اينالىسۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋ كەرەكتىگىن اتاپ ايتتى. ەرىك سۇلتانوۆ ريگا كوشەسىندە 200 ورىندىق مەكتەپكە دەيىنگى مەكەمەنىڭ قۇرىلىسىن جۇرگىزىپ جاتقان “پەتروستروي- ليۋكس” ٴجشس-نىڭ قارقىنىنا جوعارى باعا بەردى. بۇگىنگى كۇنى وندا كارىز بەن سۋ قۇبىرلارىن سالۋ جۇمىستارى اياقتالىپ، جىلۋ جەلىلەرىن تارتۋ قولعا الىنىپتى. وسى كوشەدە، جەڭىس باعىنىڭ جانىندا، تاعى ٴبىر بالاباقشانىڭ قۇرىلىسى جۇرگىزىلۋدە. “بالارمان” 65 بالانى مەكتەپكە دەيىنگى تاربيەمەن قامتيتىن بولادى. عيماراتتى قايتا جابدىقتاۋ قارقىندى اتقارىلۋدا. ىشكى ارلەۋ جۇمىستارى اياقتالىپ، كىرەبەرىس جول ماسەلەسى شەشىلۋدە. وسى كۇنى ەرىك سۇلتانوۆ تۇرعىن ٴۇي قۇرىلىسى بارىسىمەن دە تانىستى. يۋبيلەينىي شاعىناۋدانىندا “قازاقستان يپوتەكا كومپانياسى” جۇيەسى بويىنشا 126 جانە 72 پاتەرلى ەكى كوپقاباتتى ٴۇي تۇرعىزىلادى. “بەرەكە” شاعىناۋدانىندا 55، 75، 90 جانە 93 پاتەرلى بەسقاباتتى تۇرعىن ۇيلەر، جاس وتباسىلار ٴۇشىن ٴارقايسىسى 100 پاتەرلى ەكى جاتاقحانا سالىنىپ جاتىر. ٴوڭىر باسشىسى اتالمىش قۇرىلىس الاڭدارىندا بولىپ، جۇمىس قارقىنىنا جانە ولاردىڭ تاپسىرىلۋ مەرزىمىنە نا- زار اۋداردى.

وبلىس اكىمىنىڭ ٴباسپاسوز قىزمەتى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي