BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراعان ٴجون

وتكەن اپتادا «نۇر وتان» پارتياسى اۋداندىق فيليالى عيماراتىنىڭ ٴماجىلىس زالىندا اۋدان اكىمىنىڭ ورىنباسارى مافرۋزا ناۋانوۆانىڭ، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسى ازاماتتىق قورعانىس باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى اسحات ەرجانوۆتىڭ جانە وبلىستىق سۋدا قۇتقارۋ قىزمەتى مەكەمەسىنىڭ وكىلى ۆيكتور دەرجانسكييدىڭ قاتىسۋىمەن اۋدانىمىزدىڭ وزەن-كولدەرىندە، سۋ توعاندارىندا قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن ساقتاۋ ماسەلەلەرى جايىندا كەلەلى كەڭەس وتكىزىلدى. اتالمىش شاراعا اۋدانىمىزدىڭ دەما- لىس ۇيلەرىنىڭ ديرەكتورلارى، توتەنشە جاعداي ٴبولىمىنىڭ قىزمەتكەرلەرى، بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى. جيىندا ٴبىرىنشى بولىپ ٴسوز العان وبلىستىق جەدەل قۇتقارۋ جاساعى باستىعىنىڭ ورىنباسارى ۆيكتور دەرجان- سكيي قازاقستان رەسپۋبليكاسى ۇكىمەتىنىڭ 2014 جىلعى 31 شىلدەدەگى №861 قاۋلىسىمەن بەكىتىلگەن «قر سۋ توعاندارىندا ٴقاۋىپسىز ەرەجەلەرىنە» سايكەس دەمالىس اۋماقتارىنداعى جاعاجايلاردا ادامداردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ٴۇشىن قانداي شارالار اتقارىلۋى قاجەتتىگىنە توقتالىپ ٴوتتى. ەڭ ٴبىرىنشى كەزەكتە كەز كەلگەن دەمالىس اۋماعىنىڭ جاعاجايىندا قۇرامىندا ەكى قۇتقارۋشىسى بار ۆەدوموستۆولىق قۇتقارۋ بەكەتتەرى بولۋى كەرەك. جاعاجاي اۋماعىندا سۋداعى قاۋىپسىزدىك شارالارى مەن قۇتقارۋ قۇرالدارى جايىندا ۇگىت-ناسيحات ستەندتەرى مىندەتتى تۇردە ورنالاستىرىلۋى ٴتيىس. ادامدار شومىلاتىن جەرلەر سۇڭگۋىرلەرمەن تولىقتاي زەرتتەلىپ، تازارتىلعان سوڭ تاپسىرىس بەرۋشىنە جاعاجايدىڭ ٴتولقۇجاتى تابىس ەتىلەدى. دەمالىس اۋماعىنداعى قايىقتار، كاتاما- راندار قۇتقارۋ قۇرالدارىمەن جابدىقتالۋلارى قاجەت. بالىقشىلار سۋ بەتىنە قايىقتارىمەن شىعاتىن بولسا، بارلىق سۋدا جۇزەتىن كولىكتەر ەش اقاۋسىز بولۋلارى جانە قۇتقارۋ قۇرالدارىمەن جابدىقتالۋلارى كەرەك. ٴوز كەزەگىندە ٴسوز العان ازاماتتىق قورعانىس باسقارماسى باستىعىنىڭ ورىنباسارى اسحات ەرجانوۆ دەمالۋشىلاردىڭ كەز كەلگەن جەرلەردە شومىلۋلارىنا تيىم سالىناتىندىعىن، ول ٴۇشىن ارنايى ورىندار ۇيىمداستىرىلۋى قاجەتتىگىن اتاپ ٴوتتى. سۋداعى كەلەڭسىز جاعدايلاردىڭ ٴبارى كوبىنەسە ارنايى ۇيىمداستىرىلماعان جەرلەردە شومىلۋدان بولىپ جاتا- دى. سوندىقتان دا بۇل ىسكە جاۋاپكەرشىلىكپەن قاراعان ٴجون. الداعى ۋاقىتتا توتەنشە جاعدايلار قىزمەتكەرلەرىنىڭ، ىشكى ىستەر ورگاندارىنىڭ وكىلدەرى تاراپتارىنان رەيدتىك شارالار جۇرگىزىلەتىن بولادى. ۇستىمىزدەگى جىلى شىققان جاڭا اكىمشىلىك قۇقىقبۇزۋشىلىقتار تۋرالى كودەكسكە سايكەس رۇقسات بەرىلمەگەن جەرلەردە شومىلعاندارى ٴۇشىن جەكە تۇلعالارعا 7 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش، شاعىن كاسىپكەرلەرگە 10، ورتاشا كاسىپكەرلەرگە 20، ٴىرى بيزنەس وكىلدەرىنە 60 ايلىق ەسەپتىك كورسەتكىش مولشەرىندە ايىپپۇل سالىناتىن بولادى. جيىندى قورىتىندىلاعان اۋدان اكىمىنىڭ ورىنباسارى مافرۋزا ناۋانوۆا اسحات امانگەلدى ۇلى مەن ۆيكتور ني- كولايەۆيچكە العىسىن ايتىپ، دەمالىس اۋماعىنىڭ باسشى- لارىنا سۋداعى قاۋىپسىزدىك ەرەجەلەرىن قاتاڭ ساقتاۋ كەرەك ەكەندىكتەرىن ەسكەرتتى.

جانات ٴسابيتوۆ. سۋرەتتى تۇسىرگەن اۆتور.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي