BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

قىرعىزستاننىڭ بۇرىنعى ۆيسە-مينيسترى اۋەجايدا نە ىشكەنىن ايتتى

قىرعىزستاننىڭ بۇرىنعى ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك دامۋ ۆيسە-مينيسترى زۋۋراكان كادەنوۆا سەۋلدىڭ ينچحون اۋەجايىندا «ەير استانا» بورتىندا بولعان جاعدايعا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى، دەپ حابارلايدى ۆaq.kz اقپارات اگەنتتىگى 24.kg باسىلىمىنا سىلتەمە جاساپ.

شەنەۋنىكتىڭ ايتۋىنشا، ول الكوگول ىشپەگەن جانە «ەير استانا» بورتىندا جانجال شىعارماعان. سەۋلدە 20 كۇن بويى ارىپتەسىمەن بىرگە كورەيا حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق اگەنتتىگىنىڭ شاقىرۋىمەن (koica) وقىپتى.

بۇرىنعى ۆيسە-مينيستر وقۋىن جاقسى ٴتامامداپ، koica-مەن بىرلەسە جوبا ازىرلەگەن. وڭتۇستىك كورەيادا ول ديەتا ۇستاپ، بەس كيلوگرامم ارىقتاعان. سوڭعى كۇندەرى سەۋلدە جۇرەگى اۋىرعان. اۋەجايعا شىعار الدىندا ۆالەريانكا ٴىشىپ، اۋەجايعا كەلگەن سوڭ 40 تامشىعا جۋىق كورۆالولا ىشكەن. كەيىن بوتەلكەدە سۇيىقتىق بولسا بورتقا وتىرعىزبايتىندىقتان، ونىڭ ىشىندەگىسىن توككەن. ارىپتەسىمەن بىرگە رەيسكە تىركەلۋگە جۇگىرگەن. سودان سوڭ ەكى بوتەلكە كوكا-كولا ىشەدى.

«ۇشاققا وتىرىپ، بەلدىكتى تاققان سوڭ، ٴوزىمدى جايسىز سەزىندىم. دارەتحاناعا بارعىم كەلدى، ستيۋاردەسسا رۇقسات بەرمەدى. ول دارەتحانا ازىرگە اشىلماعانىن ايتتى دا، ماعان پاكەت اكەلدى. مەن ەكى رەت قۇستىم. اش قارىنعا ٴدارى ىشكەندىكتەن جۇرەگىم اينىعان شىعار دەپ ويلايمىن»، - دەدى زۋۋراكان كادەنوۆا.

ايەلدىڭ سوزىنە قاراعاندا، ول ۇشاق بورتىندا ەشكىممەن جانجالداسپاعان، تەك وعان ۇشۋعا رۇقسات بەرۋىن وتىنگەن. ٴبىراق ونى ۇشاقتان تۇسىرگەن. كادەنوۆا ٴسپيرتتى ىشىمدىك مۇلدەم ىشپەگەنىن ايتتى. ال "ٴدارىنىڭ ٴيىسى الكوگول يىسىندەي بولىپ شىعۋى مۇمكىن" دەدى. ٴوزىنىڭ جۇمىستان شىعارىلعانى تۋرالى سەۋلدە اۋەجايدا وتىرعاندا ەستىگەن. ول «ٴوز ەركىمەن جۇمىستان كەتۋگە دايىن» بولعان. ال لاۋازىمىنان بوساتىلعانىن ٴۇشىن سوتتاسپايدى.

«ەير استانانىڭ» قارا تىزىمىنە ەنگىزىلمەگەن، ال ەرتەسى كۇنى ٴدال وسى رەيسپەن ۇشقان.

ەسكە سالا كەتسەك، ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك دامۋ ۆيسە-مينيسترى زۋۋراكان كادەنوۆا لاۋازىمىنان بوساتىلدى. ٴتيىستى قاۋلىعا قىرعىزستاننىڭ پرەمەر-مينيسترى مۇحامەدقالي ابىلعازيەۆ قول قويدى. بۇعان دەيىن بۇقارالىق اقپارات قۇرالدارى جازعانداي، 22 قىركۇيەكتە سەۋل اۋەجايىندا جانجال تۋعىزعانى ٴۇشىن ەڭبەك جانە الەۋمەتتىك دامۋ ۆيسە-مينيسترى زۋۋراكان كادەنوۆا رەيسكە وتىرعىزىلماعان.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي