BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

جۇيرiكتەر جەلماياداي ەستi

 «ساعان، استانا!» دەگەن ۇرانمەن باس قالانىڭ كۇنىنە وراي وتكىزىلگەن ەستافەتا بيىل وسىمەن ٴۇشىنشى رەت مارەگە جەتىپ وتىر. ونىڭ العاشقى باسقىشى وبلىس ورتالىعى قاراعاندىدا باستالىپ، قاتىسام دەۋشىلەردىڭ بارلىعىنا مۇمكىندىك بەردى. وسىلايشا، وبلىس تۇرعىندارى تاڭسارىدەن، ناقتىراق ايتقاندا تاعى ساعات 04.00-دەن باستاپ تاۋەلسىزدىك الاڭىنا جينالىپ، ەستافەتانىڭ باستالۋىن تاعاتسىزدانا كۇتتى. بۇل جولى التى مىڭنان اسا قاراعاندىلىقتى ايماق باسشىسى نۇرمۇحامبەت ابدىبەكوۆ قۇتتىقتادى.

 -استانا كۇنىنە وراي وسى ەستافەتانى وتكىزۋ جاقسى ۇردىسكە اينالىپ كەلەدى. راسىندا، بۇل قاراعاندىلىقتاردىڭ ەلوردانىڭ دامۋىنا قولدايتىندىقتارىن، قۋانىشقا ورتاق ەكەندىكتەرىن كورسەتەتىن ۇلكەن شارا. ويتكەنى، استانامىز الەمدەگى ەڭ تانىمال قالالاردىڭ قاتارىنان ويىپ تۇرىپ ورىن العانى ايان. اسەم قالا استانانىڭ سالىنىپ، دامۋىنا ٴبىز، قارعانادىلىقتار ٴوز ۇلەسىمىزدى قوسقانىمىزدى ماقتان تۇتامىز، -دەدى وبلىس اكىمى. راسىندا ساۋلەتى ٴساندى، اسپانمەن تالاسقان عيمارات تار دىڭ سالىنۋىنا ينجەنەلەر مەن ديزاينەرلەردىڭ، قۇرى لىس شىلاردىڭ قوسقان ۇلەسى ولشەۋسىز. ەلوردانىڭ قۇرىلىسى مۇنىمەن توقتاپ قالمايدى، استاناداعى قۇرىلىس ٴالى دە سالىنىپ جاتىر. ەستافەتانىڭ سالتاناتتى اشىلۋ راسىمىندە ٴبىرقاتار قۇرىلىسشىلار دا ٴسوز سويلەپ، اق تىلەكتەرىن جەتكىزدى، سوسىن جينالعاندار ەستافەتا ەمبلەماسى بار اۋا شارىن اسپانعا ۇشىردى. ەستافەتانىڭ العاشقى اينالىمى تاۋەلسىزدىك الاڭىنان „شاحتەر„ ستاديونىنا دەيىنگى 1،4 شاقىرىم قاشىقتىقتى قۇرادى. بيىلعى ەستافەتاشىلاردىڭ قاراسى قالىڭ، ولاردىڭ اراسىندا كاسىبي سپورتشىلارمەن قاتار قاراپايىم تۇرعىندار، ارداگەرلەر مەن جاستار جانە مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتار دا بار. „شاحتەر„ ستاديونىنىڭ الدىندا ولاردىڭ اراسىنان سۋىرىلىپ العا شىعىپ، العاشقى جۇزدىكتىڭ قاتارىندا كەلگەندەرگە قۇرمەت كورسەتىلىپ، ۇلتتىق تاعامىمىز باۋىر ساق پەن قىمىزدان ٴدام تاتۋلارىنا جاعداي جاسالىپتى. سونىمەن قاتار سەرتيفي- كاتتار تاپسىرىلدى. ەستافەتانىڭ ەكىنشى اينالىمى قاراعاندى — تەمىرتاۋ تاس جولىنىڭ بويىمەن جالعاستى، اۋەلى ۆەلوسيپەدشىلەر، سوسىن قولارباعا تاڭىلعان مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتار، وسىلاي رەتىمەن ورنالاسىپ، جارىس ٴارى قاراي جالعاستى. تاعى ٴبىر ايتا كەتەرلىگى، ايماقتىڭ ون سەگىز قالا اۋداندارىنىڭ كوماندالارىنان قاتىسقان سپورتشىلار اراسىندا مىندەتتى تۇردە استانامەن جاستى، ياعني جاسى 17-دەگى قىز-جىگىتتەردىڭ بولۋى شارت. ۇزىندىعى 15،5 شاقىرىمدى قۇرايتىن ارالىق ون التى بولىككە ٴبولىنىپ، ٴار قاتىسۋشىنىڭ ٴبىر شاقىرىمعا جۋىق جەردى جۇگىرىپ ٴوتۋى ٴتيىس بولدى. سوندا وسى اراقاشىقتىقتى جۇگىرگەن سپورتشىنى كەلەسى كولىكتە كوماندالاسى كۇتىپ الىپ، ەستافەتانى ودان ٴارى جالعاستىرىپ وتىردى. تەمىرتاۋلىقتار قالامىزداعى تۇڭعىش پرەزيدەنت تاريحي-مادەني ورتالىعىنىڭ الدىندا تاعاتسىزدانا كۇتىپ تۇردى، ويتكەنى مۇندا جەڭىمپازدارعا قۇرمەت كورسەتىلىپ، مادەني-سپورتتىق شا را لار لەگى ودان ٴارى جالعاسىن تابۋى جوسپارلانعان بولاتىن. قاراعاندىلىق كوماندا ٴبىرىنشى ورىندى يەلەنسە، تەمىرتاۋلىقتار ەكىنشى ورىندى، ال اباي ايدانى ٴۇشىنشى ورىندى جەڭىپ الدى.

 

ر. جاقىپقىزى


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي