BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

ۇلى جەڭىس - ۇرپاققا امانات

ۇلى جەڭىس! قانشاما بوزداقتاردىڭ ٴومىرىن قيعان، تالاي شاڭىراقتى ورتاسىنا تۇسىرگەن سوعىس ٴورتىنىڭ وشكەنىنە 70 جىل ٴوتتى. قانشاما شاڭىراققا قارالى قايعى اكەلگەن بۇل سۇم سوعىستا بىرەۋلەر اكەسىنەن، بىرەۋلەر جالعىز ۇلىنان، اعاسىنان، ەت-جاقىندارىنان ايىرىلدى. ٴتىپتى حابار-وشارسىز كەتكەندەرى قانشاما؟... ارامىزعا امان-ەسەن ورالعان قارت مايدانگەرلەرگە قۇرمەت كورسەتۋ ٴبىزدىڭ پارىزىمىز، مىندەتتىمىز. قازىرگى سوعىس ارداگەرلەرىنىڭ قاتارى كۇننەن-كۇنگە سيرەپ بارادى. ولاردىڭ وتان الدىنداعى ەرلىكتەرى ماڭگى ۇمتىلمايدى. تاريح بەتتەرىندە، ۇرپاقتارىنىڭ، ەل ەسىندە ماڭگى ساقتالادى.

وتكەن اپتادا قايسارلىق پەن قاھارماندىقتىڭ سيمۆولى ىسپەتتەس ۇلى جەڭىستىڭ 70 جىلدىعى قارساڭىندا ٴا.مولدابەكوۆ اتىنداعى №6 ورتا مەكتەپتىڭ ٴماجىلىس زالىندا «ەر ەسىمى - ەل ەسىندە» اتتى كەزدەسۋ كەشى ٴوتتى. باستى ماقساتى قايسار جاۋىنگەر باتىرلاردىڭ ەرلىگىن جاستارعا دارىپتەپ جەتكىزىپ، مايدان دالاسىندا شەيىت بولعانداردىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتۋگە، ەسىمدەرىن قاستەرلەۋگە، پاتريوتتىق تاربيە بەرۋگە تاربيەلەۋ. ارنايى سلايدتار مەن بيلبوردتار كورنەكىلىككە قويىلدى.

كازسيك اۋىلىنان ۇلى وتان سوعىسىنا جۇزدەن استام ەر ازامات اتتانعان. اۋىلدا قانشاما تىل ەڭبەككەرلەرى جەڭىس ٴۇشىن ايانباي ەڭبەك ەتتى. كەزدەسۋگە اۋداندىق ىشكى ساياسات ٴبولىمىنىڭ باسشىسى جارقىنبەكوۆ سۇلتان داناش ۇلى، كازسيك اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى كۇزەمبايەۆ سەرىك يسا ۇلى، اۋداندىق اقساقالدار القاسىنىڭ ٴتوراعاسى، ٴماسليحات دەپۋتاتى يسايەۆ امزە الديبەك ۇلى، ۇلى وتان سوعىسىنىڭ ارداگەرلەرى، تىل ەڭبەككەرلەرى قاتىستى. وسى كەشتە ٴسوز العان وكرۋگ اكىمى كۇزەمبايەۆ سەرىك يسا ۇلى سوعىس ارداگەرلەرىن ۇلى جەڭىستىڭ 70 جىلدىعىمەن قۇتتىقتاپ، جەڭىس پەن تىنىشتىق سىيلاعان اتالارعا العىس ايتتى. ارداگەرلەردىڭ قان مايدانداعى ەرلىكتەرى بۇگىنگى ۇرپاققا ۇلگى-ونەگە. سوندىقتان ولارعا ۇنەمى قۇرمەت كورسەتىپ، تاعزىم جاسايمىز. وتان الدىنداعى بورىشىن ارتىعىمەن وتەگەن اقساقالدار ٴومىرى مەن ونەگەسى جاس ۇرپاققا تاعىلىم بولارى ٴسوزسىز. جەڭىستىڭ 70 جىلدىعىنا ازىرلىك بارىسىندا ٴتۇرلى شارالار قولعا الىنۋدا. ٴاربىر مايدان جانە تىل ارداگەرىنە قانشا قۇرمەت كورسەتسەك تە كوپتىك ەتپەيدى. سەبەبى، ەرلىك پەن ەڭبەكتىڭ وتەۋى – ەلدىك قۇرمەت! سونىمەن قاتار سوعىس ارداگەرلەرى مەن تىل ەڭبەككەرلەرىن ۇلى جەڭىستىڭ 70 جىلدىق مەرەكەسىمەن اۋداندىق ىشكى ساياسات ٴبولىمىنىڭ باسشىسى جارقىنبەكوۆ سۇلتان داناش ۇلى، اۋداندىق اقساقالدار القاسىنىڭ ٴتوراعاسى، ٴماسليحات دەپۋتاتى يسايەۆ امزە الديبەك ۇلى قۇتتىقتادى.

كەشتە وقۋشىلار كەزىندە بار مالىن ساتىپ، مايدانعا تانك جىبەرگەن اتىمتاي جومارت، مارقۇم ەلامان قابىلدايەۆتىڭ ەرلىگى جايىندا، بۇگىندە ارالارىندا جۇرگەن سوعىس ارداگەرى كارل الدابەرگەنوۆ، وزبەك قايراقبايەۆ تۋرالى ايتىپ، ٴوز ويلارىن كوپشىلىكپەن ٴبولىسىپ، ساحنالىق كورىنىستەرىن كورەرمەندەرگە تارتۋ ەتتى. تاعىلى مەن ٴتالىمى بيىك كەش وتە اسەرلى ٴوتتى.

انيا ٴومىرتاي.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي