BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

ٴدۇل-دۇل جىردىڭ ٴدۇر اقىندارى

 بيىل ۇلى جەڭىستىڭ 70 جىلدىعىنا بايلانىستى اۋدانىمىز بويىنشا كوپتەگەن يگى ٴىس-شارالار ٴوتىپ جاتىر. وسىناۋ ۇلى جەڭىستى بىزگە سىيلاعان ارداگەرلەردى قۇرمەتتەۋ - ٴبىزدىڭ مىندەتىمىز. جەڭىس ٴۇشىن اشتىققا دا، اۋىر جۇمىستارعا دا، ٴتىپتى ولىمگە دە قارسى تۇرا ٴبىلدى. قانشاما ازاپتى كۇندەردى باسىنان كەشىرىپ، بۇگىنگى كوك اسپانىندا اق كوگەرشىنى قالىقتاعان بەيبىت كۇندى سىيلادى. سول ٴۇشىن ارداگەرلەرىمىزگە راحمەت ايتقىمىز كەلەدى.
وسىنداي يگى-شارالاردىڭ باستاماسى رەتىندە اۋداندىق جاستار ورتالىعى جەڭىستىڭ 70 جىلدىق مەرەكەسى قارساڭىندا «ارداگەرلەرگە تاعزىم!» اتتى وبلىستىق جاس اقىندار ايتىسىن وتكىزدى. ايتىسقا الماتى وبلىسىنىڭ بىرنەشە قالالارى مەن اۋداندارىنان جاس اقىندارىمىز باق سىناسۋعا كەلدى. اتاپ ايتسام: قاپشاعاي، تالعار قالالارى، پانفيلوۆ، جامبىل، قاراساي، رايىمبەك، ەڭبەكشىقازاق جانە ىلە اۋدانىنان ىرىكتەلىپ الىنعان 12 جاس اقىنىمىز باق سىناسىپ الامان بايگەگە ٴتۇستى. ارينە، جارىس بولعان سوڭ بىرەۋ جەڭىلەدى، بىرەۋ جەڭەدى. اقىنداردىڭ شابىسىن باقىلاپ، ٴادىل باعاسىن بەرىپ وتىرعان ٴادىلقازى القالارىنىڭ مۇشەلەرى اۋدانىمىزدىڭ ايتىسكەر اقىنى، جازۋشى بيعايشا مەدەۋوۆا، جازبا اقىن الىبەك اۋباكىر ۇلى اعامىز، الماتى وبلىسى جاستار ساياساتى ورتالىعىنىڭ باس كەڭەسشىسى ن.ا.كوبەنتايەۆ، اۋداندىق ىشكى ساياسات ٴبولىمىنىڭ باس مامانى س.قابىلبەكوۆ بولدى.
باس جۇلدەنى 12 اقىننىڭ ىشىندە ەرەكشە كوزگە تۇسكەن ىلە اۋدانىنىڭ اقىنى بەردىحان قازىرەت جۇلدەلى i-ورىندى رايىمبەك اۋدانىنان كەلگەن اقىن قۋانىش الىمبەردى ii-ورىندى ىلە اۋدانىنان ايبەك بەستەمكۋلوۆ، iii-ورىندى تالعار اۋدانىنان تىلەك شەريازدان يەلەندى. سونىمەن قاتار ٴادىلقازى القالارى اعالارىمەن سىنعا تۇسكەن ەڭ جاس اقىن ىلەلىك امانباي رامازاندى ەرەكشە اتاپ ٴوتتى. اقىندارىمىز الماتى وبلىسى جاستار ساياساتى ورتالىعىنىڭ باعالى سىيلىقتارىمەن جانە العىس حاتتارمەن ماراپاتتالدى.
ايتىس جالپى اۋدان جۇرتشىلىعىنىڭ كوڭىلىنەن شىقتى. اقىندارعا قولداۋ كورسەتىپ، قوشەمەتتەپ، شابىت بەرىپ وتىردى. بولاشاقتا ۇلتتىق ونەرىمىزدى جاس ۇرپاقتىڭ بويىنا ٴسىڭىرۋ، ۇلتتىق تاربيە بەرۋ ايتىس ونەرىن دامىتۋ، ٴبىز سياقتى جاستاردىڭ مىندەتى دەپ بىلەم.

ج.بەكمۋحامبەتوۆا،
«ىلە اۋدانىنىڭ جاستارى» ورتالىعىنىڭ
باس كەڭەسشىسى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي