BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

عيبراتتى عۇمىر

سەكسەن بەستىڭ سەڭگىرىنە اياق باسقان ٴبىزدىڭ سۇيىكتى دە اياۋلى اتامىزدى، قارت ۇستازىمىز ايتماعانبەت داۋىلباي ۇلى تۋرالى سىر شەرتۋگە بولادى. ادال جار، باۋىرلارىنىڭ جاناشىرى، بالالارىنىڭ قامقورشىسى، شاكىرتتەرىنىڭ جىلى جۇرەكتى ۇستازى، نەمەرەلەرىنىڭ اسىل اتاسى بولعانىن دا ماقتان ەتەرلىك. ۇلكەن بيىككە قول جەتكىزىپ، قوعامنىڭ ٴاربىر جاڭالىعىن جىلى قابىلداپ، بويىنداعى بار جيناپ-تەرگەن ٴبىلىمىن وقۋشىلاردىڭ ساناسىنا ساپالى ەتىپ سىڭىرە ٴبىلدى. ول ماقساتى ٴوزىنىڭ ەرەن ەڭبەگىنىڭ ارقاسىندا ورىندالدى.

داۋىلبايەۆ ايتماعانبەت داۋىلباي ۇلى 1930 جىلدىڭ 1 قاڭتارىندا كوكشەتاۋ وبلىسىنىڭ (قازىرگى سولتۇستىك قازاقستان)، ايىرتاۋ اۋدانىنا قاراستى ۋاق-زاريا اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. 1938-1942 جىلدارى وسى اۋىلداعى باستاۋىش مەكتەپتى بىتىرگەن. 1943-1946 جىلدارى قاراتال ورتالاۋ مەكتەبىن، 1946-1949 جىلدارى كازگورودوك (قازىرگى سىرىمبەت) ورتا مەكتەبىندە 9 كلاستى، 1949-1950 وقۋ جىلىندا، جانۇيا جاعدايىمەن رۋزايەۆ اۋدانىنىڭ شۇقىركول ورتا مەكتەبىن كۇمىس مەدالمەن بىتىرگەن. 1953 جىلى الماتى قالاسىنداعى تۇڭعىش پەداگوگيكالىق اباي اتىنداعى ينستيتۋتىن ٴبىتىرىپ، ەڭبەك جولىن زەرەندى اۋدانىنداعى ايدابول ورتا مەكتەبىندە باستادى. 1962 جىلى ايىرتاۋ اۋدانىنا قاراستى قاراتال ورتا مەكتەبىندە ٴوز ماماندىعى بويىنشا ۇستازدىق ەتىپ، 1990 جىلى زەينەتكەرلىك دەمالىسقا شىقتى. 1950 جىلى كوكەش نۇرمۇحامەتقىزىمەن وتباسىن قۇرىپ، 6 قىز، 3 ۇلدى دۇنيەگە اكەلىپ (ولار: سۆەتلانا، ساراش، بوتاكوز، جەڭىس، اقبيداي، اياكوز، ۇلدارى: قۋانىشباي، سەرىكباي جانە ارداق) ۇلىن ۇياعا، قىزىن قياعا قوندىرعان، ەڭبەگىنىڭ زەينەتىن كورىپ وتىرعان زەينەتكەر ۇستاز، تىل ارداگەرى. «ەڭبەك ارداگەرى» « ۇلى وتان سوعىسىنىڭ اياقتالعانىنا 60 جىل جانە 65 جىل»، «قازاقستان رەسپۋبليكاسى تاۋەلسىزدىگىنە 20 جىل» مەرەكەلىك مەدالدارىنىڭ يەگەرى. 2011 جىلى قازاقستان پرەزيدەنتى ن.ٴا.نازاربايەۆتىڭ قۇتتىقتاۋ حاتىمەن ماراپاتتالعان. وسىنداي ەرەن ٴومىر جولى بار اتامىز بيىلعى جىلدىڭ العاشقى كۇنىندە 85 جاسقا تولدى. قاڭتاردىڭ 14 جۇلدىزىندا قاراتال ورتا مەكتەبىندە ايتماعانبەت داۋىلباي ۇلىنىڭ قۇرمەتىنە كەزدەسۋ كەشى ٴوتتى. بۇل كەشتىڭ ٴقادىرلى قوناعى رەتىندە ايىرتاۋ اۋدانىنىڭ ارداگەرلەرلەر كەڭەسىنىڭ ٴتوراعاسى ارميا ٴابىلقايىروۆ سىندى ەل اعاسى مەكتەبىمىزگە ات باسىن تىرەدى. كەشكە مەكتەپ ۇستازدارى مەن جوعارى سىنىپتىڭ وقۋشىلارى قاتىستى. مەكتەپ باسشىسى ەركىن الىبەكوۆ العى ٴسوز ايتىپ، ارداگەر ۇستازدى قۇتتىقتادى. كەش بارىسىندا ايتماعانبەت اتانىڭ ٴومىر جولىنان ۇزاق سىر شەرتىلدى. ٴقادىرلى قوناعىمىز قارت ۇستازدى مەرەيلى جاسىمەن قۇتتىقتاپ، ەسكەرتكىش رەتىندە شەبەر سۋرەتكەردىڭ قولىنان شىققان ايىرتاۋدىڭ سۇلۋ تابيعاتى كومكەرىلگەن سۋرەت پەن اتاقتى قوجابەرگەن جىراۋ تۋرالى مازمۇندى كىتاپتى سىيعا تارتتى. ۇستازدار قاۋىمىنىڭ اتىنان قازاق ٴتىلى مەن ادەبيەتى ٴپانى ٴمۇعالىمى نۇرلان ەسەي ۇلى قارت ارداگەر ۇستازدىڭ عيبراتتى عۇمىرىنان وقۋشىلارعا ۇلگى، ونەگە الىپ، بولاشاقتا ومىردە ٴوز ورىندارىن تاۋىپ، ەلىمىزدىڭ ايتۋلى ازاماتتارى بولىپ وسۋلەرىنە تىلەگىن ٴبىلدىردى. وقۋشىلار دا ابىز اتالارىن قۇتتىقتاپ، جىلى لەبىزدەرىن اسەم اندەرىمەن جەتكىزدى.

 

 

اسەم تاجينا، قاراتال ٴوم-ى ديرەكتورىنىڭ وقۋ ٴىسى جونىندەگى ورىنباسارى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي