BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

تاۋەلسىزدىگىمىزگە تاعزىم

 2014 جىلدىڭ 13 جەلتوقسانى كۇنى ساعات 11-دە ق.əبەنوۆ اتىنداعى مəدەنيەت ۇيىندە قازاقستان رەسپۋبليكاسى تəۋەلسىزدىگىنىڭ 23 جىلدىق مەرەكەسى اتالىپ ٴوتتى. مەرەكەگە قاتىسۋشىلاردى اۋدان əكىمى ج. ق. تاۋكەنوۆ قۇتتىقتادى. اۋدان باسشىسى تəۋەلسىزدىگىمىزدىڭ ەلىمىزگە سىيلاعان ۇلى جەتىستىكتەرىن جəنە ەلباسىمىز - ۇلت كوشباسشىسى ن. ə. نازاربايەۆتىڭ وسى جولداعى ەرەسەن ەڭبەكتەرىنە كەڭىنەن توقتالا كەلە، تاياۋدا جاريالانعان «نۇرلى جول – بولاشاققا باستار جول» اتتى جولداۋدان تۋىندايتىن مىندەتتەرگە كەڭىنەن توقتالدى. تəۋەلسىزدىگىمىزدى باياندى ەتۋ جولىندا حالىق باتىرى امانكەلدى اتامىزدىڭ اتىنداعى اۋدان حالقىنىڭ ىرگەلى ىستەر تىندىراتىنىنا سەنىم ٴبىلدىردى. سالتاناتتى رəسىمدە جينالعان كوپشىلىككە اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحانا حيرۋرگيا ٴبولىمىنىڭ مەڭگەرۋشىسى، قازاق ٴسسر-ىنىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن دəرىگەرى، «قۇرمەت» وردەنىنىڭ يەگەرى، «امانكەلدى اۋدانىنىڭ قۇرمەتتى ازاماتى» ب.ك.كەنجەبەكوۆ مەرەكەلىك جىلى لەبىزىن ٴبىلدىردى. تəۋەلسىزدىگىمىزدىڭ باياندى بولىپ، ەلىمىزدىڭ مəرتەبەسىنىڭ بيىكتەي بەرۋىنە تىلەكتەستىگىن ارنادى. اۋدان əكىمى ج.ق.تاۋكەنوۆ مۇنان سوڭ اۋدانىمىزدىڭ ەكونوميكاسى مەن əلەۋمەتتىك جاعدايىن جاقسارتۋ جولىندا ەلەۋلى ەڭبەك ەتىپ جۇرگەن ٴبىر توپ وزاتتارعا ٴوزىنىڭ گراموتاسىن تاپسىرىپ، ولارعا جاڭا تابىستار تىلەدى. مۇنان كەيىن اۋداندىق əكىمدىك بيىلعى جىلى ۇيىمداستىرعان «ەڭ ۇزدىك مەكەمە» بايقاۋىنىڭ نəتيجەسى تانىستىرىلدى. ول بويىنشا اۋداندىق ورتالىق اۋرۋحانا، اۋداندىق تەلەكوممۋنيكاسيالار تورابى، اۋداندىق كىرىس كوميتەتى، ى.التىنسارين اتىنداعى، ب.قولداسبايەۆ اتىنداعى مەكتەپتەر جوعارى باعالار الىپ، وڭ نəتيجەگە جەتكەنى حابارلاندى. ال «ەڭ ۇزدىك مەكەمە - 2014» اتاعى «قالامقاس» بالاباقشاسىنا بەرىلدى. بالاباقشا ۇجىمىنا 100 000 تەڭگەنىڭ سەرتيفيكاتى تابىس ەتىلدى. سالتاناتتى ٴرəسىم سوڭىنان جينالعان قاۋىمعا كونسەرت كورسەتىلدى. تəۋەلسىزدىگىمىزدىڭ 23 جىلدىق مەرەكەسى جوعارى دەڭگەيدە اتالىپ ٴوتىلدى. مەرەكە اۋدانىمىزدىڭ بارلىق اۋىلدىق وكرۋگتەرىندە دە تويلاندى.

 

 

سۋرەتتە: تəۋەلسىزدىگىمىزدىڭ 23 جىلدىعىنا ارنالعان سالتاناتتى رəسىمنەن كورىنىس.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي