BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

قىزىلوردادا جىلىنا 900 توننا قىزاناق وسىرەتىن جىلىجاي سالىنۋدا

قىزىلوردا، baq.kz ٴتىلشىسى. قىزىلوردا وبلىسىندا جىلىنا 900 توننا قىزاناق وسىرەتىن جىلىجاي سالىنۋدا. «قازاگرومير» سەرىكتەستىگى جىلىنا 900 توننا قىزاناق وسىرەتىن 2،2 گەكتار الاڭى بار اۆتوماتتاندىرىلعان وندىرىستىك جىلىجاي كەشەنىنىڭ قۇرىلىسىن جۇرگىزۋدە. جوبانىڭ جالپى قۇنى – 1 ميلليارد 129 ميلليون تەڭگە.

«كازاگروقارجى» اكسيونەرلىك قوعامى ارقىلى الىنعان قارجىعا جىلىجايعا قاجەتتى جابدىقتار الىندى. قۇرىلىس جۇمىستارىن ماۋسىم ايىندا باستاپ كەتتىك. ٴقازىر 90 پايىزى اياقتالدى. ياعني، بۇگىنگى كۇنى تەمىر باعانالاردى مونتاجداۋ، ارالىق بەكىتۋ جۇمىستارى تولىق ٴبىتتى. پوليكوربوناتپەن جابۋ، جىلىتۋ، كارىز جۇيەلەرىن ورناتۋ جۇمىستارى جالعاسىپ جاتىر. كوپ كەشىكپەي، جىلىجاي ىسكە قوسىلاتىن بولادى. دالىرەك ايتساق، 2019 جىلدىڭ قاڭتار-اقپان ايلارىندا ٴوندىرىس اشىلادى دەپ جوسپارلاپ وتىرمىز»، – دەيدى سەرىكتەستىك ديرەكتورى عاني الماتوۆ.

زاماناۋي قوندىرعىلارمەن جابدىقتالعان جاڭا جىلىجايدا ٴبىرىڭعاي قىزاناق وسىرىلەدى. كوكونىستى وسىرۋدە تامشىلاتىپ سۋعارۋ ٴادىسى قولدانىلادى. بۇل وسىمدىكتىڭ تامىرىنا سۋدى، تىڭايتقىشتاردى بىركەلكى جەتكىزۋ ٴۇشىن پايدالاناتىن ٴتاسىل. ٴبىر جاعى، سۋ ۇنەمدەلەدى.

«ىشكى نارىقتى سىرتتان كەلگەن كوكونىستەر جاۋلاپ الۋدا. قىزاناق تا، قيار دا وزگە وڭىرلەردەن، كورشى ەلدەردەن كەلەدى. ٴبىزدىڭ ماقساتىمىز – جەرگىلىكتى جەردىڭ حالقىن ٴوز ونىمدەرىمىزبەن قامتاماسىز ەتۋ. ساپاسى مەن قۇرامى كۇماندى سىرتتىڭ كوكونىستەرىنە قاراعاندا ٴوزىمىزدىڭ ونىمدەر باعا جاعىنان دا، ساپا جاعىنان دا پايدالىراق بولادى. سەبەبى، دەلدالسىز ساتىلادى. جىلىجاي وسىنداي ماقساتتا سالىنىپ جاتىر. جوبا ىسكە اسسا، سىرتتان تاسىلاتىن ٴونىم كولەمىنىڭ ازايۋىنا اسەر ەتەدى. ٴبىز ٴبىرىڭعاي قىزاناق وسىرەتىن بولامىز. ويتكەنى، ٴار كوكونىستىڭ كۇيى بولەك. سوندىقتان، كوكونىستىڭ ٴبىر ٴتۇرىنىڭ بابىن جاساپ، ناتيجە شىعارعان ٴتيىمدى»، – دەيدى كاسىپكەر.

جىلىجاي قىزىلوردا قالاسىنا قاراستى اقسۋات اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اۋماعىندا ورنالاسادى. قازىرگى تاڭدا جىلىجاي قۇرىلىسى الاڭىندا 50-دەن استام قۇرىلىسشى ەڭبەك ەتۋدە. جوبا ىسكە قوسىلعاندا 30 ادام تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلادى.

«كاسىپكەر ٴوز ماماندارىنان بولەك، اقۋاتتىق تۇرعىنداردى دا جۇمىسقا الادى. جىلىجايدىڭ جۇمىسىنىڭ باستالۋىن اسىعا كۇتۋدەمىز. قىزىلوردا قالاسى مەن ەلدى مەكەندەردى كوكونىس ونىمدەرىمەن تۇراقتى قامتاماسىز ەتەدى. ايتا كەتەيىن، اۆتوماتتاندىرىلعان جىلىجاي كەشەنى يندۋستريالاندىرۋ باعدارلاماسىنا ەنگىزىلگەن»، – دەيدى اقسۋات اۋىلدىق وكرۋگىنىڭ اكىمى مامبەتالى اقمىرزايەۆ.

سونىمەن قاتار، اۋىل اكىمىنىڭ ايتۋىنشا، اقسۋاتتا قۇس فەرماسى اشىلادى. 10-15 ادامدى جۇمىسپەن قامتيتىن جوبانى «سامۇرىق قۇس» اۋىل شارۋاشىلىعى وندىرىستىك كووپەراتيۆى قولعا العان.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

سسىلكي پو تەمە:
كوممەنتاريي