BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 376.26 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 425.63 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.68
استانا:

قازاقستاندىقتارعا 11 مىڭ ميكروكرەديت بەرىلەدى

اعىمداعى جىلى «ەڭبەك» باعدارلاماسى مەن ەلباسىنىڭ 5 الەۋمەتتىك باستاماسىن جۇزەگە اسىرۋ اياسىندا قازاقستاندىق كاسىپكەرلەرگە 11 مىڭ ميكروكرەديت بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر. بۇل جونىندە ۇكىمەت وتىرىسىندا قر اۋىل شارۋاشىلىق ٴمينيسترى ارمان ەۆنيەۆ مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

«ەڭبەك» باعدارلاماسىنىڭ ەكىنشى باعىتى اياسىندا مينيسترلىك اۋىلدىق ەلدى مەكەندەردە جانە شاعىن قالالاردا باعدارلامانىڭ قاتىسۋشىلارىنا، بيزنەس جوبالاردى ىسكە اسىرۋشى نەمەسە ىسكە اسىرۋدى جوسپارلايتىندارعا كرەديت جانە ميكروكرەديت بەرۋ بويىنشا جۇمىستاردى جۇرگىزۋدە. جوعارىدا كورسەتىلگەن ٴىس-شارالاردى جۇزەگە اسىرۋ ٴۇشىن 2018 جىلى رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن كرەديتتىك بيۋدجەتكە 44،7 ملرد تەڭگە، ونىڭ ىشىندە «پرەزيدەنتتىڭ بەس الەۋمەتتىك باستاماسى» اياسىندا ٴتورتىنشى باستامانى ىسكە اسىرۋ ماقساتىندا 13،9 ملرد تەڭگە قاراستىرىلعان. كوزدەلگەن قاراجاتتان 11 000 ميكروكرەديت بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر»، - دەدى مينيستر.

ۆەدومستۆو باسشىسى اتاپ وتكەندەي، اعىمداعى جىلدىڭ 2 شىلدەسىندەگى جاعدايعا بايلانىستى 2 486 ميكروكرەديت بەرە وتىرىپ، رەسپۋبليكا بويىنشا يگەرۋ 8،9 ملرد تەڭگەنى قۇراعان.

«سونىڭ ىشىندە، 4،9 ملرد تەڭگەگە 1 427 ستارتاپ جوبا، 0،6 ملرد تەڭگەگە 78 نەگىزگى كووپەراسيالىق جوبا، 2،4 ملرد تەڭگەگە «باستاۋ بيزنەس» بويىنشا 720 جوبا جۇزەگە اسىرىلعان. سونداي-اق، مينيسترلىك «ەڭبەك» باعدارلاماسى شەڭبەرىندە ٴىسىن جاڭا باستاعان كاسىپكەرلەرگە بيزنەس جۇرگىزۋدى وقىتۋ ٴۇشىن «باستاۋ بيزنەس» جوباسىن جۇزەگە اسىرۋدا. 2018 جىلى «باستاۋ بيزنەس» جوباسى شەڭبەرىندە 30 مىڭ ٴوزىن-وزى جۇمىسپەن قامتىعانداردى جانە جۇمىسسىزداردى وقىتۋ جوسپارىمەن رەسپۋبليكالىق بيۋدجەتتەن 1،2 ملرد تەڭگە قارالعان، سونىڭ ىشىندە كەمىندە 6 000 قاتىسۋشى بيزنەسىن كەڭەيتۋ نەمەسە اشۋى كەرەك. قازىرگى ۋاقىتتا 2 اعىن اياسىندا وقىتۋ 160 ايماقتا ىسكە اسقان. ەكى اعىن شەڭبەرىندە 12 645 جۇمىسسىز بەن ٴوزىن-وزى قامتىعان ازامات وقۋدان ٴوتتى، ونىڭ ىشىندە وبلىستىق كوميسسيانىڭ الدىندا 9 049 كاسىپكەر ٴوز بيزنەس جوباسىن قورعادى»، - دەگەن مينيستر قازىرگى ۋاقىتتا ٴۇشىنشى اعىن وقۋدى باستاپ جاتقانىن جانە الداعى ۋاقىتتا اۋىل تۇرعىندارىن شاعىن نەسيەلەۋ جانە «باستاۋ بيزنەس» وقىتۋ جوباسى اياسىنداعى جۇمىستار بەلگىلەنگەن جوسپارلارعا سايكەس جالعاساتىنىن ايتتى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي