BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

سوتتالعاندارعا ٴبىلىم بەرۋ ٴۇشىن 55 ملن تەڭگە ٴبولىندى

فوتو: Караван

ەلباسىنىڭ ۇلت جوسپارىنىڭ 33 قادامىن ورىنداۋ ماقساتىندا ٴبىر جىل بۇرىن قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى باس بوستاندىعىنان ايىرۋ ورىندارىنان بوساتىلعان جانە پروباسيا قىزمەتىندە ەسەپتە تۇرعان ازاماتتاردى الەۋمەتتىك
وڭالتۋدىڭ 2017-2019 جىلدارعا ارنالعان كەشەندى ستراتەگياسى بەكىتىلدى، دەپ حابارلايدى baq.kz اقپارات اگەنتتىگى قر ٴىىم ٴباسپاسوز قىزمەتىنە سىلتەمە جاساپ.

ستراتەگيا شەڭبەرىندە «قاقپا الدىندا كەزدەسۋ» جوباسى ىسكە اسىرىلدى، سوتتالعانداردىڭ وتباسىلارىمەن بەينەكەزدەسۋلەر، ازاماتتاردى قايتا الەۋمەتكە قوسۋ پروسەسىنە ۆولونتەرلەر بەلسەندى تارتىلدى. سوتتالعانداردى قايتا الەۋمەتكە قوسۋ سالاسىنداعى ۇەۇ جانە قوعامدىق بىرلەستىكتەرمەن 292 مەموراندۋم جاسالدى، ونىڭ ىشىندە مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك تاپسىرىس شەڭبەرىندە جالپى سوماسى 55 ملن.تەڭگەگە 15 شارت جاسالعان.

الماتى جانە پاۆلودار وبلىستارىندا وقىتۋدىڭ جاڭا تەحنولوگيالارىن پايدالانا وتىرىپ، سوتتالعانداردىڭ ٴبىلىم الۋى جونىندەگى پيلوتتىق جوبانى ىسكە اسىرۋى جوسپارلانىپ وتىر. وسى وقىتۋ ٴبىلىم بەرۋدىڭ تەك ٴداستۇرلى جۇيەسىنىڭ جاعدايىمەن عانا ەمەس، سونىمەن قاتار جاڭا تەحنولوگيالار پايدالانىلاتىن بولادى. ٴبىر سوزبەن ايتقاندا، سوتتالعاندارعا جوعارى وقۋ ورىندارىندا قاشىقتىقتان وقۋعا مۇمكىندىك بەرىلەتىنى جوسپارلانىپ وتىر. سوتتالعانداردى
وڭتايلى وقىتۋ نىسانى ينتەرنەت جانە كەيس-تەحنولوگيالار ارقىلى قاشىقتىقتان وقىتۋ بولىپ تابىلادى.

وسى جانە باسقا دا ماسەلەلەر، سونداي-اق وقىتۋدىڭ جاڭا تەحنولوگيالارىن پايدالانا وتىرىپ، سوتتالعانداردىڭ ٴبىلىم الۋى جونىندەگى جوبا ماسەلەسىن قاراستىرۋ ٴۇشىن بۇگىن الماتى قالاسىنداعى ٴال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق ۋنيۆەرسيتەتىندە ۆەدومستۆوارالىق جۇمىس توبىنىڭ مۇشەلەرى جانە وسى ۋنيۆەرسيتەت كوميسسيانىڭ كوشپەلى وتىرىسى ٴوتتى.

وتىرىستا الەۋمەتكە قوسۋدىڭ نەگىزگى فاكتورى بولىپ ٴبىلىم جانە ماماندىق الۋ، جۇمىسقا ورنالاسۋ ەكەندىگى اتاپ ٴوتىلدى. سوتتالعانداردى قايتا الەۋمەتكە قوسۋ – بۇل كوكەيكەستى ماسەلەلەردىڭ ٴبىرى، ونىڭ شەشىمى تەك قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى ەمەس، ناقتى مەملەكەت جانە ازاماتتىق قوعام ينستيتۋتتارىنا تاۋەلدى. بۇل جاعدايدا ٴبىلىم جانە عىلىم مينيسترلىگى مەن جوعارى وقۋ ورنى.

شەتەلدىك تاجىريبەنى پايدالانا وتىرىپ، قازاقستان وسى تۇلعالاردى الەۋمەتتىك بەيىمدەۋدىڭ جەكە پروسەسىن ويلاپ شىعاردى. بۇندا باستى ەلەمەنت بولىپ قاج مەكەمەلەرىندە وقىتۋ جۇيەسى، ياعني بارلىق ازاماتتارى ٴۇشىن ەڭبەك نارىعىنداعى تالاپتاردى، باسەكەگە قابىلەتتىلىك، قۇزىرەتتىلىك، قويىلعان مىندەتتەرى شەشە ٴبىلۋ قابىلەتتىلىك ەسكەرىلەدى.

جوبانى ازىرلەۋگە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ وكىلدەرى، ۇلتتىق جانە ورتالىق ازياداعى penal reform international (حالىقارالىق تۇرمە رەفورماسى) وكىلدىك اتىنان شەتەلدىك ساراپشىلار، سونداي-اق ٴال-فارابي اتىنداعى قازاق ۇلتتىق
ۋنيۆەرسيتەتى تارتىلعان.

پيلوت رەتىندە الماتى وبلىسىنىڭ زارەچنىي كەنتىندەگى لا-155/8 جانە پاۆلودار قالاسىندا ورنالاسقان اپ-162/3 مەكەمەلەرى بەلگىلەنگەن.

جوبا ٴوز جۇمىسىن 2018 جىلدىڭ ٴ1-شى توقسانىندا باستايدى.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي