BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

ەلىمىزدە ٴۇش جىل ىشىندە كوماندالىق اۋىس-تۇيىستەر 19 ەسە قىسقارعان 

فوتو: commons.wikimedia.org

مەملەكەتتىك قىزمەت سالاسىندا كونكۋرستان تىس تاعايىنداۋلارعا شەكتەۋ قويۋ كوماندالىق اۋىس-تۇيىستەردى 19 ەسە قىسقارتتى. بۇل جونىندە قازاقستاننىڭ ورتالىق كوممۋنيكاسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگ بارىسىندا قر مەملەكەتتىك قىزمەت ىستەرى جانە سىيبايلاس جەمقورلىققا قارسى ٴىس-قيمىل اگەنتتىگى ٴتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى ايگۇل شايىموۆا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى baq.kz ٴتىلشىسى.

«تاۋەلسىزدىك جىلدارىندا مەملەكەتتىك قىزمەت سالاسىندا قانداي جەتىستىكتەرگە قول جەتكىزدىك، قازىرگى احۋال قانداي جانە الداعى ۋاقىتتا قانداي ىستەردى اتقارۋ كەرەكپىز، وسىنىڭ بارلىعىن مەملەكەتتىك قىزمەت جاعدايى تۋرالى ۇلتتىق باياندامادا كورسەتۋگە تىرىستىق. بايانداما وسى جىلى تۇڭعىش رەت مەملەكەت باسشىسىنىڭ قاراۋىنا ۇسىنىلىپ، ماقۇلداندى. ونىڭ نەگىزگى اسپەكتىلەرىنە توقتالاتىن بولسام، ەڭ الدىمەن، باياندامادا مەملەكەتتىك قىزمەت جۇيەسىندەگى رەفورمالارعا تالداۋ مەن وسى جىلدار ىشىندە نەگە قول جەتكىزگەنىمىز كورسەتىلگەن. مەملەكەتتىك قىزمەت پەن جالپى مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ قالىپتاسۋىندا رەفورمالاردىڭ ەكىنشى كەزەڭى ۇلكەن ٴرول وينادى. ونىڭ بارىسىندا ٴبىزدىڭ اگەنتتىك قۇرىلعان بولاتىن. ٴدال وسى ۋاقىتتا «مەملەكەتتىك قىزمەت تۋرالى» زاڭ قابىلدانىپ، كونكۋرستىق ىرىكتەۋ ىسكە قوسىلدى. 1999 جىلعا سايكەس كەلەتىن ٴبىرىنشى جىلى كونكۋرستىق راسىمدەر ارقىلى مەملەكەتتىك قىزمەتكە 9 مىڭعا جۋىق كانديدات قابىلداندى»، - دەدى ٴتوراعا ورىنباسارى.

ونىڭ ايتۋىنشا، ٴدال وسى جىلدارى مەملەكەتتىك قىزمەت ورگاندارىنىڭ جۇمىسىن باعالاۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ ناتيجەسىندە قىزمەت ساپاسىنىڭ تومەندىگى، كوماندالىق اۋىس-تۇيىستەر، كادرلاردىڭ تۇراقسىزدىعى سەكىلدى شەشۋدى قاجەت ەتەتىن ٴبىرقاتار ماسەلە انىقتالعان.

«سوندىقتان ٴبىز اتالعان ماسەلەلەردى شەشۋگە كۇش سالىپ، ناتيجەسىندە، مەملەكەتتىك قىزمەت سالاسىنا جاتاتىن قىزمەتتەر سانىن ٴۇش ەسە ارتتىردىق، ولاردىڭ ستاندارتتالۋى مەن رەگلامەنتتەلۋىن قاداعالاپ، مەملەكەتتىك قىزمەت كورسەتىلۋىن حالىققا قىزمەت كورسەتۋ ورتالىقتارىنا تاپسىردىق. بۇل مەرزىمدەرى كەشىكتىرىلىپ كورسەتىلەتىن مەملەكەتتىك قىزمەت سانىن 46 ەسە ازايتتى. بۇل سەرۆيستىك مەملەكەت قۇرۋداعى ماڭىزدى قادامداردىڭ ٴبىرى بولدى. ٴقازىر «100 ناقتى قادام» ۇلت جوسپارى اياسىندا مەملەكەتتىك قىزمەت سالاسىنداعى رەفورمالاردىڭ شەشۋشى كەزەڭى ىسكە اسىرىلىپ جاتىر. 2015 جىلدان باستاپ ٴبىز كاسىبي مەملەكەتتىك اپپارات قۇرۋداعى جاڭالىقتار جايىندا حالىقتى تۇراقتى حابارلاندىرىپ وتىرامىز. تەرەڭدەتىلگەن تالداۋ ناتيجەسىندە قول جەتكىزگەن كەي مالىمەتتەرگە توقتالاتىن بولسام، اگەنتتىكتە قۇقىق قورعاۋ قىزمەتىنە ىرىكتەۋدىڭ ەكى كەزەڭىن ەنگىزۋ ناتيجەسىندە ولاردىڭ قۇرام ساپاسى جاقساردى. سونىمەن قاتار، كونكۋرستان تىس تاعايىنداۋلاردى شەكتەۋ كوماندالىق اۋىس-تۇيىستەردى 19 ەسە قىسقارتتى. ەگەر، 2015 جىلى 6500 بولسا، 2017 جىلى بۇل 348-گە جەتتى. سونداي-اق، اۋقىمدى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستاردىڭ ارقاسىندا ەتيكالىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتار سانى ازايدى»، - دەيدى شايىموۆا.


ٴبىزدىڭ telegram-پاراقشامىزدا قازاقستاننىڭ ماڭىزدى جاڭالىقتارى. جازىلىڭىزدار!

كوممەنتاريي