BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары USD 384.53 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары EUR 432.02 BAQ.kz - Қазақстан жаңалықтары RUB 5.9
استانا:

"ايشا" قوعامدىق قورى مەملەكەتتىك تىركەۋدەن ٴوتىپ، جۇمىس جاساپ كەلە جاتقانىنا بيىل 20 جىل!

00:00 / 18:01

اسا مەيىرىمدى، ەرەكشە راحىمدى اللانىڭ اتىمەن باستاپ، ۇلتتىق ٴسالت-داستۇرىمىزدى، ٴدىن-يمانىمىزدى قاستەرلەيتىن جانداردى اقپان ايىنىڭ ٴ12-شى جۇلدىزىندا استانا قالاسى، قارقابات كوشەسى، 2 مەكەنجايىنا ساعات 12.00-دە باستاۋ الاتىن شۇكىرلىك داستارحانىنا شاقىرامىز. بۇل كۇن ەلىمىزدىڭ ٴبىرىنشى حانىمى، اسا ٴقادىرلى سارا الپىسقىزىنىڭ تۋعان كۇنى رەتىندە ايشا قوعامدىق قورىنىڭ جىل سايىن ٴداستۇرلى تۇردە مەرەكەلەپ كەلە جاتقان تولاعاي مەيرامى، بالالارمەن انالارعا سىيلىقتار جاسالىپ، قۇران وقۋمەن باستالاتىن ٴىلتيپات كۇنى! ميلادي جاڭا جىلدىڭ العاشقى ايىنىڭ ٴ12-شى جۇلدىزىندا قازاقستان مۇسىلماندارى ٴدىني باسقارماسىنىڭ قۇرىلىپ، قازاقتىڭ ٴبىرتۋار اعاسى دىنمۇحاممەد قونايەۆ اتامىزدىڭ تۋىلعان كۇنى اتالىپ باستالسا، ەكىنشى اي، قىستىڭ ەڭ قىسقا ايى، كەلە جاتقان ناۋرىزدى ساعىنعان جۇرەكتەردىڭ اسىققان العاشقى حابارشىسى ٴ12-شى اقپان قۇت-بەرەكە، ىنتىماعىمەن كەلسىن لايىم!

شاقىرۋ حات

بيسميللاح. جىل سايىن ەلىمىزدىڭ بىرنەشە جەرىندە اتالىپ ٴوتىپ كەلە جاتقان ٴداستۇرلى "بايبىشەسى قازاقتىڭ ەل قامقورى" ( ماما، ميلايا ماما) ۇلتتىق سالت ٴداستۇر، يماندىلىق تاعلىمدارى حح-شى رەسپۋبليكالىق فەستيۆالى ٴ12-سى كۇنى ساعات 12.00-دە ەلباسىمىز نۇرسۇلتاننىڭ اناسى - ٴالجان انامىزدىڭ اتىنداعى قۇرىلىسى ٴجۇرىپ جاتقان قىزدار مەدرەسەسى اۋماعىندا وتەدى. مەدرەسەنىڭ العاشقى نىسانى، 16 جىل قۇرىلىسشى قاۋىمعا قىزمەت جاساپ تۇرعان كىشكەنتاي عانا ٴابىش اتا مەشىتىندە اتا-بابا، انالار رۋحتارىنا قۇران قاتىم ٴتۇسىرىلىپ، مەدرەسەنىڭ قۇرىلىسى بىتۋگە از قالعان العاشقى بلوگىندا داستارحان جايىلادى. وسى جەردە باتا بەرۋمەن دۇعا وقۋدان جانە انمەن جىردان، كيمەشەك-ساۋكەلەمەن كۇندىك - تاقيادان ٴسان ۇلگىلەرىن ازىرلەۋشىلەردىڭ اراسىندا سايىس وتەدى. اس مازىرلەرىن ازىرلەۋدەن بايقاۋ بولادى. جەڭىمپازدارعا استانا مەشىتتەرىنىڭ قۇران كارىم كىتاپتارى جانە استانا اكىمدىگىنىڭ استانا جايلى كىتاپتارى، ايشا قورىنىڭ قازاق قىزى كويلەگىمەن بەشپەنتى تاپسىرىلادى. ەرتەرەك حابارلاسىپ، تىركەلسەڭىزدەر راحمەت! جارىسقا قاتىسىڭىزدار، جەڭىس بارشاعا مەرەي!

قۇرمەتپەن، ايشا قوعامدىق قورى.

aisha.medrese1@mail.ru ەل.پوشتامىز، +7 701 470 1366 نومەرىندە ۆاتساب بار. قالالىق تەلەفون نومەرى: +7 7172 540797. مەكەن-جايىمىز: قارقابات كوشەسى، 2.

Айша Әбішкеліні
133149

ايشا حاجى.19-شىلدە 1956 جىلى قازاق ەلىندە دۇنيەگە كەلگەن.
«ايشا» قوعامدىق قورىنىڭ جەتەكشىسى.
قازاق مەملەكەتتىك ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ جۋرناليستيكا فاكۋلتەتىن 1983 جىلى بىتىرگەن. اۋداندىق گازەتتەردە ٴتىلشى بولىپ، ەڭبەك ەتە ٴجۇرىپ،1983-1990 جىلدار ارالىعىندا كوكتەمدە قىزدار زۆەنوسىن باسقارىپ، ك-700 تراكتورىمەن بيداي سەۋىپ، كۇزدە سك-5 نيۆا، كەيىن ەنيسەي-1200 كومبايندارىمەن ەگىن ورىپ، استىق باستىرعان. 1990 جىلى ايتىس ايتىس اقىنى رەتىندە كوكشەتاۋ قالاسىنا اۋىسىپ، وبلىستى…

ٴومىربايان